L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

23 Maig de 2019

L’IREC estima en 560 milions d’ Euros els estalvis potencials en el sistema de salut derivats de la rehabilitació energètica en edificis

La recent publicació d’investigadors d'Energia Tèrmica i Edificació de l’IREC en la revista “Energy Policy” titulada “Health and related economic effects of residential energy retrofitting in Spain” presenta els potencials estalvis econòmics pel sistema de salut derivats d’actuacions de rehabilitació energètica en habitatges vulnerables, que afecten de manera positiva a la salut dels seus ocupants.

Aquests estalvis consideren una reducció del cost d’atenció sanitària, despeses en medicines i costos derivats de baixes laborals que s’aconseguirien gràcies a l’impacte positiu de reduir un 15% del nombre de llars amb al menys una persona malalta. Els co-beneficis en termes de salut suposen un valor afegit per als ocupants i el sistema sanitari, i alhora són arguments positius per promoure la rehabilitació energètica.

Accés a la publicació completa fins el 18 Juny, 2019: https://authors.elsevier.com/a/1YzXm14YGgbUzW

Estudio finançat i promogut per la “Fundación la Casa que Ahorra"

 
 
22 Maig de 2019

IREC presenta el Roadmap de “Vehicle to Grid” en el marc del Electric Vehicle Symposium (EVS32) a Lió

 

Els darrers quatre anys l'IREC ha liderat la tasca en “Vehicle to Grid” al Programa de Col·laboració Tecnològica en Vehicle Elèctric i Híbrid de l’Agencia Internacional de l’Energia. En la tasca han participat 12 països: Alemanya, Bèlgica, Canada, Dinamarca, Espanya, Estats Units, França, Holanda, Irlanda, Corea, Regne Unit i Suïssa.  En aquest període, s’han organitzat nombrosos workshops arreu del món amb experts provinents de la indústria i d'entitats de recerca.

A l'Electric Vehicle Symposium (EVS32, Lió-França) s’ha presentat el Roadmap “Vehicle to Grid” elaborat dins de la tasca per accelerar la integració d’aquesta tecnologia. Al Roadmap s’identifiquen els reptes i les accions necessàries per avançar en una millor integració del vehicle a la xarxa elèctrica i un aprofitament major de la flexibilitat que ens proporciona, identificant models de negoci que pronostiquen un potencial benefici per l’usuari de fins a 1500€/any.

Durant el EVS32 també es dóna inici a la següent tasca liderada per l’IREC a l’Agencia Internacional de l’Energia en Integració del Vehicle Elèctric, que analitzarà diferents aspectes per una integració òptima i una connexió real entre el sector de la mobilitat i el sector elèctric.

 
 
30 Abril de 2019

El projecte “Escalat del procés de fabricació de catalitzadors avançats per obtenir gas natural renovable” de l’IREC rep l’ajut AGAUR-LLAVOR

El projecte “Escalat del procés de fabricació de catalitzadors avançats per obtenir gas natural renovable” de l’IREC té com a objectiu escalar el procés de fabricació de materials avançats per la seva potencial comercialització. Aquests catalitzadors estan adreçats a produir gas natural renovable mitjançant la combinació d’una font emissora de CO2 i hidrogen d’origen renovable. Aquest gas sintètic té el potencial de reemplaçar el d’origen fòssil, ja que en té la mateixa composició. Aquesta proposta tecnològica permet dotar d’una economia circular al CO2, l’emmagatzematge químic de les energies renovables eòlica i fotovoltàica, la reducció d’emissions d’efecte hivernacle i d’importacions de gas natural fòssil.

En aquest procés, el catalitzador és l’element clau perquè la reacció tingui lloc de forma eficient a una temperatura i pressió moderada. La formulació del catalitzador proposada ja ha estat provada amb èxit a escala laboratori i en una planta pilot ubicada en una depuradora d’aigües municipals. Aquest projecte té com a objectiu  optimitzar el procés de fabricació per adequar-lo als processos industrials i apropar-lo a la seva comercialització. En aquesta línia, el rendiment d’aquests catalitzadors es testejaran en una planta pilot de l’empresa Ineratec GmbH que es dedica a fabricar reactors avançats a nivell europeu.

L’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat un ajut Llavor per aquest projecte. Te una durada de 6 mesos, un finançament de 20.000 euros ,està cofinançat per la Unió Europea a través de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Universitat del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.


 
 
30 Abril de 2019

El projecte de “Fabricació additiva d’alta velocitat i resolució mitjançant un nou sistema de control del posicionament del material addicionat” de l’IREC rep l'ajut AGAUR-LLAVOR

El projecte “Fabricació additiva d’alta velocitat i resolució mitjançant un nou sistema de control del posicionament del material addicionat” persegueix desenvolupar una nova tecnologia d'impressió 3D utilitzant jets electrohidrodinamics.

Aquest projecte permetrà augmentar la velocitat d'impressió respecte a les tecnologies tradicionals basades en injecció de materials, crear objectes 3D amb gruix de línia de fins a 100 nm i amb una gran versatilitat pel que fa a la composició. Resolent diferents reptes encara pendents, aquest projecte permetrà convertir aquesta tecnologia en comercialment explotable. A més, es definiran les aplicacions i una ruta de comercialització en el mercat mitjançant l'estudi de la seva viabilitat comercial.

L’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat un ajut Llavor per aquest projecte. Està cofinançat per la Unió Europea a través de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Universitat del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.