L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

04 Juny de 2014

IX Barcelona Global Energy Challenges Conference

És una opinió generalitzada que cal potenciar la industrialització del nostre país. Per això és necessari disposar d’energia segura, a un preu competitiu i que contribueixi el menys possible al canvi climàtic per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Això només es pot assolir posant l’èmfasi i els recursos necessaris en la recerca en l’àmbit de l’energia i en la conversió del coneixement obtingut en tecnologia aplicable.


 
 
20 Maig de 2014

Properes activitats amb participació del projecte AIDA durant Maig de 2014.

EL PROJECTE AIDA dóna suport als professionals del sector de la construcció i l’administració local d’arreu d’Europa en el disseny d’edificis de balanç energètic quasi zero (nZEB). AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col·lectius, incloent visites tècniques als edificis innovadors, mostra de bones pràctiques a partir de casos reals, i suport en la implantació del concepte nZEB als edificis públics. Consulta el tríptic.

 


 
 
29 Abril de 2014

SmartReFlex – Un nou projecte Europeu per a la promoció de les xarxes de districte de fred i calor procedents de renovables

El passat 14 i 15 d’abril a Roma, l’IREC, conjuntament amb altres tretze organitzacions de 5 països europeus, ha participat a la reunió de llançament del nou projecte “SmartReFlex”, recolzat pel Programa “Intelligent Energy Europe”.

Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, assessorats per l’experiència dels socis danesos, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents.


 
 
29 Abril de 2014

III Jornada d'eficiència energètica en l'edificació: del consum gairebé nul a la Gestió Energètica

El IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya, en el marc del projecte AIDA i en col·laboració amb la Comissió d'Energia i Comissió de Construcció - Grup de Treball d'Eficiència Energètica del Col·legi d’Enginyers de Catalunya (EIC), té el gust d‘anunciar la III Jornada d'eficiència energètica en l'edificació, a Barcelona, a càrrec d’experts i professionals a nivell nacional i regional especialitzats en “Edificis d'Energia gairebé Nul·la"-nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) i “Edificis d’Energia Nul·la- NZEB (Net Zero Energy Buildings).

En las seves ponències exposaran, entre altres, tant el concepte i aplicacions dels nZEB i NZEB, com les fórmules actuals i prou contrastades de gestió energètica d'edificis amb diferent tipologia, emplaçament i ús.