L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

12 Gener de 2015

La Universidad de la Batería

IREC participa a l’event  “la Universidad de la Batería”  després de l’èxit que va tenir la primera edició a Madrid i davant la creixent demanda del sector. Joan Ramon Morante, cap de l’àrea de materials avançats per a la energia oferirà una conferència magistral sobre el futur de l’emmagatzematge energètic. Els objectius principals son proporcionar als assistents una visió general de les característiques i fonaments de l’electroquímica aplicada a l’emmagatzematge energètic i oferir un coneixement exhaustiu, des del punt de vista multidisciplinar, de les seves aplicacions a les futures Smart Grids, partint dels fonaments científics electroquímics fins a les principals aplicacions actuals. La jornada està organitzada por Albufera Energy Storage i el centre tecnològic Leitat. Es realitzarà a las instal·lacions de Leitat en el “parc Científic de Barcelona”, Universitat de Barcelona els dies 22-23 de gener de 2015.

Per a més informació visitar la web de l'event.

 
 
29 Desembre de 2014

Bateria de flux semi-sòlid basada en Sodi

L’IREC, en el marc del projecte europeu INFLUENCE, ha demostrat la primera prova de principi de bateries de flux semisòlides basades en la química de l’ió Na en medis no aquosos. Aquest concepte es basa en la idea de la bateria de flux semisòlida ió Li proposada anteriorment pel Prof. Chiang i el seu equip de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). IREC ha proposat una bateria basada en l'àmplia química dels compostos d'intercalació de l’ió Na, obrint la porta per al desenvolupament d'un nou tipus de les bateries de flux semisòlides de baix cost en medis no aquosos. Aquesta tecnologia conserva els avantatges principals de bateries de flux redox, mentre que s’augmenta la densitat d'energia esperada fins a valors propers als de les de ió liti, a méses redueixen costos ja que estan emprant ions Na i compostos base Na abundants.

 
 
02 Desembre de 2014

Portada d'IREC a la revista 'Energy and Environmental Science'

Fabricació i caracterització de la primera micro pila de combustible d’òxid sòlid completament basada en materials ceràmics. Portada de la revista Energy and Environmental Science.

Albert Tarancón, responsable del Grup de Nanoiònica i Piles de Combustible de l'IREC, juntament amb els seus companys de grup i en col·laboració amb investigadors de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC) han fabricat i caracteritzat per primera vegada una micro pila de combustible d’òxid sòlid en què tots els seus components funcionals estan basats en ceràmiques.

Aquest treball titulat “Full ceramic micro solid oxide fuel cells: towards more reliable MEMS power generators operating at high temperatures” (Energy Environ. Sci., 2014, 7, 3617-3629) obre una nova generació de µSOFC més fiables, basades en ceràmiques, per la seva implementació efectiva com a fonts de potència il·limitada en dispositius portàtils.  Energy and Environmental Science està considerada una de las revistes més prestigioses en el camp de l’energia i les ciències ambientals, situant-se en capdavantera de la seva categoria al ISI-JCR.

Portada Energy & Environmental Science

 
 
24 Novembre de 2014

Setmana de la Rehabilitació

En el marc de la Setmana de la Rehabilitació, IREC participarà el proper dimecres 10 de desembre a les jornades: “Anàlisi del registre de la certificació d’eficiència energètica als edificis”. El grup d’Energia Tèrmica i Edificació presentarà els resultats preliminars obtinguts a l’estudi OptiHab, desenvolupat dintre del projecte MARIE. A l’OptiHab s’ha realitzat un anàlisi Cost Òptim de mesures de rehabilitació energètica en els edificis residencials de Catalunya. El programa de la jornada el podeu trobar al següent enllaç.

Lloc: Sala d’Actes ITeC.  Carrer de Wellington, 19. 08018 Barcelona

Inscripcions (places limitades)

Per mes informació: www.rehabilita.cat