L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

01 Agost de 2014

Memòria Activitats 2013

La Memòria d’activitats d’IREC 2013 esta disponible al següent enllaç: Memòria d'Activitats

 
 
21 Juliol de 2014

IREC participa en el projecte PREEMTIVE

Avui en dia les empreses gestores de la distribució (elèctrica, gas, aigua), han de reduir el cost de la gestió de les seves operacions bàsiques. Aquest objectiu s'aconsegueix principalment mitjançant l'augment de l'automatització de processos industrials, minimitzant així l’impacte humà en aquests costos. L'ús generalitzat dels sistemes d'automatització, i l'establiment de noves interconnexions que simplement no hi eren en el passat, han posat de manifest les implicacions relatives a la disponibilitat dels actius. Això al seu torn afecta la seguretat i la fiabilitat dels processos. Els proveïdors de programes i components han introduït un factor de risc addicional a la seguretat. Han començat a incloure en els seus productes COTS (Commercial Off The Shelf) per tal de millorar la interoperabilitat entre les xarxes de serveis públics i reduir els seus costos de desenvolupament. Com a resultat, els sistemes crítics ara s'executen en plataformes de programari comú (com Windows) pels quals es descobreixen vulnerabilitats de forma regular. Els hackers poden aprofitar aquestes vulnerabilitats per accedir als sistemes crítics i alterar les operacions crítiques.


 
 
15 Juliol de 2014

L’IREC participa a Barcelona a la 20 th Conference of the International Federation of Operational Research Societies

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) participa a la vintena edició de la Conferència de la Federació Internacional de Societats d’Investigació Operativa (IFORS) (International Federation of Operational Reserach Societes), que es celebra del 13 al 18 de juliol al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). La federació organitzadora del congrés aglutina les societats nacionals de recerca de 45 països d'Àsia Pacífic, Amèrica del Nord, Sud-amèrica i Europa.


 
 
14 Juliol de 2014

L’IREC participa en el projecte Green@hospitals per aconseguir estalvi energètic als centres hospitalaris

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) participa en Green@hospitals, un projecte que té com a objectiu l’estalvi energètic en el sector hospitalari mitjançant nous sistemes de control que permetin millorar la gestió i reduir les pèrdues energètiques.

El projecte suposa la integració de solucions ICT (Tecnologia de la Informació i Comunicació) que facin possible un estalvi energètic. Els centres o organitzacions sanitàries examinades han estat quatre: la Fundació Sanitària de Mollet (Barcelona), l’Hospital Chania Saint George de Creta (Grècia), l’Hospital Riuniti d’Ancona (Itàlia) i l’Hospital Universitari Virgen de las Nieves (Granada). A través de Green@hospitals, s’han analitzat i millorat nou sistemes que inclouen il·luminació, refrigeració de data centers, climatització i calefacció de sales i ventilació en els quiròfans, entre d’altres.