L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Full Stack Developer (R2) NºRef.58/2019
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
R2 Pre-Consolidated in the field of Energy Analytics (NºRef.36/2019)
Research / Project Engineer - Building Performance (NºRef. 41/2019)
Engineer Project / Researcher – WEDISTRICT (NºRef. 42/2019)
Postdoctoral Researcher on cathode composites for advanced Li-ion batteries (NºRef.43/2019)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - IN4CIS Project (NºRef.45/2019)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.49/2019)
R1 Project Engineer for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (NºRef.50/2019)
R2 Pre-consolidated for LCA and LCC (NºRef.51/2019)
R1 Researcher / Project Engineer (NºRef.55/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Energy Management Systems Engineer NºRef 56/2019
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R2 Preconssolidated Position - MastePV Project (NºRef.1/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer (NºRef.2/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - MasterPV Project (NºRef.3/2020)
R2 Pre-consolidated Position - Duracis Project (NºRef.4/2020)
Research support technician (NºRef.5/2020)
R1 Project Engineer for Power Systems (NºRef.6/2020)
R1 Project Engineer for Nanoionics and Fuel Cells (NºRef. 7/2020)
R2 Pre-Consolidated Position - Thermal Group (Nº Ref.8/2020)
R1 Project engineer for LCA and LCC (NºRef. 9/2020)
Researcher in the field of Power Electronics (NºRef.10/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Positive Energy Districts (NºRef. 13/2020)
R2 Project Engineer - Plataforma DSO Project (NºRef.14/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Communications and Cybersecurity of Smart Grids (NºRef. 15/2020)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.16/2020)
R2 Researcher Postion - Energy Systems Analytics(NºRef.17/2020)
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

30 Abril de 2019

El projecte de “Fabricació additiva d’alta velocitat i resolució mitjançant un nou sistema de control del posicionament del material addicionat” de l’IREC rep l'ajut AGAUR-LLAVOR

El projecte “Fabricació additiva d’alta velocitat i resolució mitjançant un nou sistema de control del posicionament del material addicionat” persegueix desenvolupar una nova tecnologia d'impressió 3D utilitzant jets electrohidrodinamics.

Aquest projecte permetrà augmentar la velocitat d'impressió respecte a les tecnologies tradicionals basades en injecció de materials, crear objectes 3D amb gruix de línia de fins a 100 nm i amb una gran versatilitat pel que fa a la composició. Resolent diferents reptes encara pendents, aquest projecte permetrà convertir aquesta tecnologia en comercialment explotable. A més, es definiran les aplicacions i una ruta de comercialització en el mercat mitjançant l'estudi de la seva viabilitat comercial.

L’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat un ajut Llavor per aquest projecte. Està cofinançat per la Unió Europea a través de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 


 
 
30 Abril de 2019

El projecte “Escalat del procés de fabricació de catalitzadors avançats per obtenir gas natural renovable” de l’IREC rep l’ajut AGAUR-LLAVOR

El projecte “Escalat del procés de fabricació de catalitzadors avançats per obtenir gas natural renovable” de l’IREC té com a objectiu escalar el procés de fabricació de materials avançats per la seva potencial comercialització. Aquests catalitzadors estan adreçats a produir gas natural renovable mitjançant la combinació d’una font emissora de CO2 i hidrogen d’origen renovable. Aquest gas sintètic té el potencial de reemplaçar el d’origen fòssil, ja que en té la mateixa composició. Aquesta proposta tecnològica permet dotar d’una economia circular al CO2, l’emmagatzematge químic de les energies renovables eòlica i fotovoltàica, la reducció d’emissions d’efecte hivernacle i d’importacions de gas natural fòssil.

En aquest procés, el catalitzador és l’element clau perquè la reacció tingui lloc de forma eficient a una temperatura i pressió moderada. La formulació del catalitzador proposada ja ha estat provada amb èxit a escala laboratori i en una planta pilot ubicada en una depuradora d’aigües municipals. Aquest projecte té com a objectiu  optimitzar el procés de fabricació per adequar-lo als processos industrials i apropar-lo a la seva comercialització. En aquesta línia, el rendiment d’aquests catalitzadors es testejaran en una planta pilot de l’empresa Ineratec GmbH que es dedica a fabricar reactors avançats a nivell europeu.

L’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat un ajut Llavor per aquest projecte. Te una durada de 6 mesos, un finançament de 20.000 euros, està cofinançat per la Unió Europea a través de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.


 
 
21 Gener de 2019

InnoEnergy, Aiguasol i IREC elaboren el nou informe "Rehabilitacions residencials a nivell de districte"

InnoEnergy, l'IREC i AIGUASOL, han elaborat l’informe "Rehabilitacions residencials a nivell de districte" analitzant “diferents models de negoci per a la rehabilitació a gran escala d'edificis residencials en zones urbanes, incloent mesures d'eficiència energètica cost-optimes, com a forma d’incrementar els ratis de rehabilitació residencial en els països del sud d’Europa”, segons el Dr. Jaume Salom, del grup d’Energia Tèrmica i Edificació de l'IREC.

L'estudi mostra com les accions de rehabilitació tenen el potencial de beneficiar significativament a la societat, no només millorant les condicions de vida i estalviant energia, sinó també augmentant el valor de la propietat, promovent l'economia circular, creant o mantenint llocs de treball al sector de la construcció i obtenint estalvis per al sistema de salut (per la creació de condicions de vida en els interiors dels habitatges més saludables).

L'informe proposa tres models de negoci, basant-se en la idea d'establir col·laboracions públic-privades, amb l'objectiu d'implementar remodelacions residencials a gran escala, liderada per l'Ajuntament i amb la participació de diversos actors privats, incloent entitats financeres. A més, els models tenen present la necessària participació dels usuaris finals (és a dir, residents d'un districte) a través d'una estratègia participativa. L'estudi descriu els passos que el procés ha de seguir amb quatre fases seqüencials: la fase de planificació inicial, la fase d'agregació de les comunitats de propietaris, la fase de projecte i la fase d'execució. La fase d'un suport financer s'executa en paral·lel amb la resta de les tasques. L'objectiu final és establir un sistema robust i fàcilment replicable que augmenti les taxes de rehabilitació residencial a Europa.

Per a més informació, seguiu l'enllaç per descarregar l'informe Rehabilitacions residencials a nivell de districte (en anglès) i el Resum executiu (en castellà).

 
 
16 Gener de 2019

Kick-off meeting of the H2020 Tech4Win Project coordinated by IREC

The kick-off meeting of the Tech4Win project was held 14-15th January 2019 and led by the project coordinator Alejandro Pérez, head of the Solar energy materials and systems group at IREC.

Tech4Win proposes a very innovative transparent photovoltaic (PV) window concept that is based on the adoption of a tandem inspired structure combining an inorganic UV selective multifunctional coating with an organic IR selective PV device. This will allow fully exploiting the IR efficiency and transparency potential of organic based solutions together with the robustness and stability of inorganic thin film concepts, combining sustainable and industrial compatible technologies with demonstrated potential for cost reduction, and avoiding the use of critical raw materials to ensure sustainable mass deployment.

A well balanced multi-sectorial consortium comprises reference research centers, high-tech European companies and relevant stakeholders involved in the value chain: ADVENT, ARMOR, CEA, IK4-TEKNIKER, IMEC, IREC, KENOSISTEC, ONYX.

This project has received funding from the EU’s H2020 research and innovation programme under grant agreement No 826002.