L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Full Stack Developer (R2) NºRef.58/2019
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
R2 Pre-Consolidated in the field of Energy Analytics (NºRef.36/2019)
Research / Project Engineer - Building Performance (NºRef. 41/2019)
Engineer Project / Researcher – WEDISTRICT (NºRef. 42/2019)
Postdoctoral Researcher on cathode composites for advanced Li-ion batteries (NºRef.43/2019)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - IN4CIS Project (NºRef.45/2019)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.49/2019)
R1 Project Engineer for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (NºRef.50/2019)
R2 Pre-consolidated for LCA and LCC (NºRef.51/2019)
R1 Researcher / Project Engineer (NºRef.55/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Energy Management Systems Engineer NºRef 56/2019
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R2 Preconssolidated Position - MastePV Project (NºRef.1/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer (NºRef.2/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - MasterPV Project (NºRef.3/2020)
R2 Pre-consolidated Position - Duracis Project (NºRef.4/2020)
Research support technician (NºRef.5/2020)
R1 Project Engineer for Power Systems (NºRef.6/2020)
R1 Project Engineer for Nanoionics and Fuel Cells (NºRef. 7/2020)
R2 Pre-Consolidated Position - Thermal Group (Nº Ref.8/2020)
R1 Project engineer for LCA and LCC (NºRef. 9/2020)
Researcher in the field of Power Electronics (NºRef.10/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Positive Energy Districts (NºRef. 13/2020)
R2 Project Engineer - Plataforma DSO Project (NºRef.14/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Communications and Cybersecurity of Smart Grids (NºRef. 15/2020)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.16/2020)
R2 Researcher Postion - Energy Systems Analytics(NºRef.17/2020)
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

03 Agost de 2018

L'IREC col·labora en la nova aliança entre Repsol i Enagás per al desenvolupament d'una tecnologia per produir hidrogen renovable

El grup d'emmagatzematge per a l'energia de l'IREC amplia la seva col·laboració amb la recent aliança entre Repsol i Enagás, i subscriu la seva col·laboració científica per seguir desenvolupant una tecnologia que permet produir hidrogen renovable. Les dues companyies podran incorporar aquesta tecnologia als seus respectius negocis, millorant així la sostenibilitat i l'eficiència.

Amb aquesta aliança, Repsol i Enagás impulsaran el desenvolupament de la producció d'hidrogen utilitzant com a principal font l'energia solar, reduint la petjada de carboni en més d'un 90% respecte a altres processos convencionals per a l'obtenció d'aquest gas.

A mig termini, l'hidrogen renovable obtingut per aquest nou procés podrà ser utilitzat per Repsol tant en els seus processos de refinació, per produir combustibles més nets reduint la presència de sofre; com en el negoci químic, en processos convencionals com la hidrogenació del cautxú.

Mentrestant, per a Enagás, aquest projecte s'emmarca en l'estratègia de desenvolupament d'energies renovables no elèctriques, com l'hidrogen i el biogàs / biometà, que són noves solucions energètiques que poden tenir un paper fonamental en el procés de transició energètica marcat per la Unió Europea.

 
 
26 Juny de 2018

L’IREC participa als Jocs Mediterranis 2018, carrera de fons, amb el Consell Català de l’Esport

El grup d’Energia Tèrmica i Edificació de l’IREC participa als Jocs Mediterranis 2018 fent una avaluació del confort ambiental dels usuaris al Palau d’Esports Catalunya, en el marc de la col·laboració dels últims anys amb el Consell Català de l’Esport (CCE). Concretament, l’IREC està realitzant una campanya de monitorització dels paràmetres ambientals del Palau d’Esports Catalunya (temperatura, humitat relativa i concentració de CO2), per tal de calcular els principals indicadors de confort tèrmic i qualitat de l’aire, i avaluar si el disseny del pavelló garanteix unes condicions adequades tant als espectadors, com als jugadors. El disseny del Palau d’Esports Catalunya va comptar amb l’assessorament d’IREC per tal d’incorporar criteris d’eficiència energètica per assolir una elevada qualificació energètica i complir les característiques d’un edifici de consum d’energia gaire bé nul (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Algunes de les mesures  implementades són il·luminació natural, proteccions solars, sistema de ventilació natural i un sistema de gestió energètica de l’edifici (Building Management System, BMS), entre d’altres.

Altrament, el passat 6 de juny i en el marc de la Setmana de l’Energia es va realitzar la jornada: “Eficiència energètica en equipaments esportius. Reptes de futur”, organitzada conjuntament amb el CCE, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’IREC. L’objectiu de la jornada era posar en comú els reptes que s’estan abordant en l’àmbit de l’eficiència energètica als equipaments esportius, des de diferents perspectives: l’administració pública, l’industria de l’esport, els professionals del sector energètic i la recerca. La jornada va ser molt enriquidora i va comptar amb una participació de més de 30 professionals, cobrint tota la cadena de valor. L’IREC va presentar l’estudi “Diagnosi energètica i potencial d’estalvi energètic dels equipaments esportius de Catalunya”, que es va realitzar amb col·laboració amb el CCE. Aquest treball te com objectiu conèixer quina és la situació actual dels equipaments esportius de Catalunya des del punt de vista energètic. Els equipaments avaluats son pavellons, piscines cobertes i camps. A més a més, l’estudi defineix quins haurien de ser els nivells de consum energètic per aquesta tipologia d’edificis, per tal d’assolir els criteris nZEB. Per últim, s’avalua el potencial d’estalvi energètic i els costos d’inversió necessaris per tal de transformar el parc actual d’equipaments esportius a nivells nZEB. El treball està disponible al següent enllaç.

 
 
20 Juny de 2018

El Cap del Grup de Materials i Sistemes d'Energia Solar de l'IREC, coautor d'un article publicat a Nature Energy

El Prof. Dr. Alejandro Pérez-Rodríguez, Cap del Grup de Materials i Sistemes d'Energia Solar (SEMS) de l’IREC, es coautor de l’article “Understanding the cell-to-module efficiency gap in Cu(In,Ga)(S,Se)2 photovoltaics scale-up” que ha estat  publicat recentment a la prestigiosa revista Nature Energy, en col·laboració amb la Dra. Verónica Bermúdez (anteriorment a Solar Frontier KK, Centre de Recerca d'Atsugi, Japó).

Aquest treball és fruit d'una llarga col·laboració del grup SEMS amb la Dra. Bermúdez en la recerca i el desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades de capa prima de calcogenurs, entre les que destaquen les tecnologies Cu(In, Ga)(S,Se)2 (CIGS). Es tracta de tecnologies que ja han entrat en una fase d’explotació industrial, amb una producció que ha experimentat un fort creixement en els darrers anys i que ja excedeix els GWatts.  El grup SEMS és un dels principals grups de referència a nivell internacional en aquestes tecnologies avançades que constitueixen actualment una de les principals opcions industrials pel desenvolupament de productes fotovoltaics integrats, i que combinen un potencial molt rellevant per assolir valors elevats d’eficiència amb una flexibilitat tecnològica molt alta i un baix cost. El treball revisa i identifica les principals barreres que es troben en l'origen de la diferència entre les eficiències dels dispositius a nivell de cèl·lula i a nivell de mòdul en aquestes tecnologies, quantificant els principals mecanismes de pèrdua d'eficiència dels mòduls i analitzant les diferents estratègies explorades tant en l'àmbit acadèmic com en l’industrial per reduir aquesta diferència. El treball destaca una sèrie de estratègies que són especialment rellevants per a la consolidació i l'augment de la competitivitat d'aquestes tecnologies avançades industrials que estan al capdavant de camps fotovoltaics amb un fort potencial de creixement com els relacionats amb la Integració en Edificis.

Article de referència:

"Understanding the cell-to-module efficiency gap in Cu(In,Ga)(S,Se)2 Photovoltaics scale-up". Verónica Bermúdez, Alejandro Pérez-Rodríguez. Nature Energy.

 
 
13 Juny de 2018

Investigadors de l’IREC posen en marxa un projecte pilot de producció de gas renovable a Catalunya

El projecte CoSin ha posat en marxa una planta pilot de generació de gas natural d’origen renovable a la depuradora Riu Sec de Sabadell mitjançant el procés de metanació de biogàs. La unitat de metanació s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració entre l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Gas Natural Fenosa (GNF) i la spin-off alemanya Ineratec GmbH. Aquest pilot està acoblat a un sistema d’upgrading de biogàs que duu a terme Cetaqua.

El grup d’Emmagatzematge d’Energia de l’IREC ha estat el responsable del disseny de la planta pilot, posada en marxa i actualment del seu funcionament. Durant els propers mesos es determinaran les condicions òptimes d’operació per tal de que el gas obtingut tingui la mateixa qualitat que el gas natural d’origen fòssil. En la planta pilot es validaran els catalitzadors desenvolupats per l’IREC per la conversió del biogàs a gas natural sintètic emprant hidrogen d’origen renovable.

El projecte CoSin, liderat per GNF,  forma part de la Comunitat RIS3CAT Energia, un instrument creat per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, en la que s’engloben projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental i innovació orientat a transformar el sector energètic cap a un model més sostenible i eficient.

El projecte CoSin està cofinançat per Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i per ACCIÓ, mitjançant la Comunitat d’Energia RIS3CAT.

Per més informació consulteu l'enllaç de la nota de premsa