22 Juny de 2016

Primera trobada del nou projecte H2020 RESCUE on IREC participa

El recentment iniciat projecte RESCCUE, te com a objectiu el proporcionar models, eines practiques e innovadores als usuaris finals, per combatre els desafiaments del canvi climàtic per constituir ciutats més resilients. El projecte crearà eines de resiliència urbana des de l’enfocament multi sectorial, per escenaris climàtics actuals i futurs e incloent múltiples riscs. Aquest enfocament holístic de la residencia urbana, permetrà als gestors i operadors de la ciutat, escollir les millors inversions per a lidiar amb futures situacions.

IREC es focalitza en aportar eines i metodologies innovadores per analitzar els efectes dels canvis climàtics extrems sobre el sector elèctric, incloent els efectes cascada sobre altres sectors transversals interconnectats. IREC com a institució de recerca, es focalitzarà en coordinar conjuntament amb algunes companyies com Endesa, l’avaluació dels impactes sobre múltiples riscs iniciats en la xarxa elèctrica identificant components crítics.

RESCCUE és un projecte de 48 mesos de durada en torn a tres casos d’estudi (Barcelona, Lisboa i Bristol) coordinats per Aquatec i cofinancats pel programa de investigació e innovació Horizon 2020 de la UE sota l’acord de subvenció No700174.

 
 
21 Juny de 2016

L’IREC coordina la comunitat RIS3CAT d’energia sostenible i eficient aprovada per la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha destinat  19,1 milions d’euros provinents dels fons FEDER a les primeres cinc comunitats RIS3CAT amb l’objectiu de transformar sectorialment l’economia catalana a través de la creació de nous productes i serveis innovadors, que es duran a terme fins el 2020.

La Comunitat RIS3CAT Energia, coordinada  per l’IREC, engloba projectes de recerca i innovació liderats per la industria per fer de Catalunya un referent a nivell europeu i mundial en el àmbit del coneixement i aspectes innovadors en matèria d’energia. Grans empreses, Pimes, centres de recerca, universitats, entre d’altres, amb seu a Catalunya, col·laboren per millorar la competitivitat del sector.

Per tal de respondre als reptes plantejats per l’estratègia d’especialització intel·ligent a Catalunya,  la comunitat RIS3CAT d’energia sostenible i eficient, s’estructura en 3 pilars d’innovació: tecnologies de baixa emissió en carboni, xarxes intel·ligents i eficiència energètica, cobrint tot el cicle de vida des de la generació, transport i utilització eficient de l’energia.

Més informació a la Nota de Premsa

 
 
15 Juny de 2016

L’IREC participarà a la presentació de la Taula per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC)

El Govern ha aprovat a dia 14 de juny el Pla Estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (PIRVEC) 2016-2019, que té per objectiu convertir Catalunya en un país obert a la mobilitat sostenible a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles elèctrics a la xarxa viària catalana.

IREC participarà a la presentació de la Taula per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC) mostrant l’eina que ha elaborat per l’optimització de la localització dels punts de recàrrega ràpida al territori i que podrà servir per fer el seguiment del PIRVEC.

Per més informació consulteu la Nota de Premsa

 
 
15 Juny de 2016

IREC ha organitzat la 4ª reunió d’experts “V2X Enabled Electrical Vehicles”

El passat 18 i 19 de Maig, dins el marc de la Tasca 28 del Programa de Col·laboració Tecnològic del Vehicle Elèctric i Híbrid (HEV-TCP) de l’Agència Internacional de la Energia (IEA), l'IREC ha organitzat la 4ª reunió d’experts “V2X Enabled Electrical Vehicles” al Laboratori Nacional d’Energies Renovables (NREL), Colorado, EUA.

La reunió, que va comptar amb la participació de més de 40 experts, va estar focalitzada en els següents temes:

» Bateries de vehicle elèctric com element tècnic clau en el concepte V2X.

» El mercat V2X als EUA com a un dels mercats potencials més interessants juntament amb Japó i Dinamarca - Alemanya a Europa.

» Recents desenvolupaments de la comunitat V2X en estàndards i comunicacions dins les funcionalitats V2X.

La pròxima reunió d’experts de la Tasca 28 tindrà lloc a Paris els dies 26 i 28 d’Octubre 2016 i es focalitzarà en la revisió de models de negoci, necessitats dels usuaris i marc regulatiu per a aplicacions V2X.