• Imprimeix

Energia Eòlica Marina

La implantació de l’energia eòlica en terra ferma estarà limitada per la “saturació” paisatgística sense que s’arribi a una limitació tècnica de “penetració” a la xarxa elèctrica; per tant, el pas següent serà instal·lar-la al mar, suficientment lluny de la costa per evitar aquest impacte (25 km). A aquesta distància, excepte en el Mar del Nord, la major part dels emplaçaments tenen una fondària superior a 50 m. Això implica que l’aerogenerador no s’ancorarà al fons marí; per tant calen solucions constructives basades en plataformes flotants. Aquesta disposició requereix nous desenvolupaments tecnològics molt complexos que cal desenvolupar i que hauran de ser modelitzats i provats exhaustivament abans d’arribar al mercat.

L’IREC està liderant  el desenvolupament del projecte ZÈFIR TEST STATION, es tracta d’una planta d’assajos, d’aerogeneradors al mar en aigües profundes, perquè els fabricants d’aerogeneradors i la indústria del sector en general, hi puguin instal·lar, provar i certificar les solucions tecnològiques apropiades per aquest tipus d’emplaçaments i condicions.


Activitats de recerca i desenvolupament de tecnologia:

 • Models de càlcul
 • Transport d’energia
 • Seguretat
 • Sistemes elèctrics de l’aerogenerador
 • Sistemes de control
 • Integració a la xarxa elèctrica
 • Subestructures
 • Mesura de vent

Grup d’Aerodinàmica i Aeroelàstica:

L’IREC està posant en marxa un grup d’experts en aerodinàmica i aeroelàstica d’aerogeneradors. El seu objectiu és fomentar la interacció de coneixements en el marc dels projectes de recerca de l'institut, com ara bé el de la futura planta d’assajos ZÈFIR TEST STATION. Atès que el projecte ZÈFIR TEST STATION consta de grans aerogeneradors flotants en aigües profundes, el tema del comportament dinàmic global és essencial. En aquest àmbit, no només és important la dinàmica del sistema, sinó també l’eficiència aerodinàmica i els costos de les pales.


Tasques principals del grup:

 • Coordinació i gestió de projectes internacionals sobre l’aerodinàmica i l’aeroelàstia dels aerogeneradors.
   
 • Simulacions operacionals i dinàmics, hipòtesis de càrregues de grans aerogeneradors, comportament global i possibles millores.
   
 • Recerca sobre estructures flotants per a aerogeneradors.
   
 • Recerca relacionada amb les pales i el rotor.
   
 • Projectes d’acompanyament vinculats a Zèfir.

 • ZÈFIR Test Station

  Desenvolupament i instal·lació d’una planta d’assajos d’energia eòlica marina davant la costa de Tarragona, que servirà de laboratori per provar la nova tecnologia necessària en aquest sector i poder-la comercialitzar.

  L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar la col·laboració entre els principals centres de recerca, la indústria i les universitats.


 • OFFWINDTECH: el projecte KIC-InnoEnergy té com a objectiu permetre la generació d’energia eòlica marina en aigües profundes.
  a) Enginyeria i eines d’optimització per a la configuració de xarxes per a grans parcs eòlics marins.
  b) Desenvolupament de pala de rotor d’alt rendiment i baix pes amb una cura especial en les condicions d’absorció esperades en les turbines eòliques flotants (mòbils).

 • NEPTUNE: dins del projecte KIC-InnoEnergy
  a) Desenvoluparà, construirà i provarà una boia Lidar flotant que permetrà mesurar les condicions i característiques del vent fins a 200 m, de les onades i dels corrents a qualsevol ubicació eòlica marina. Per a qualsevol profunditat.
  b) Campanya de prova de condicions externes a la Fase 2 de Zèfir (vent, onades, corrent).
  c) Desenvolupar i validar amb mesuraments un software de l’estat del mar i del vent per al negoci del servei de previsions.

 • Windleader: modelatge i control d’aerogeneradors i parcs eòlics. Desenvolupament d’algoritmes de control per a un generador síncron d’imant permanent i per a un motor amb doble alimentació en aplicacions de generació d’energia eòlica.

 • EMERGE: estudi i desenvolupament d’enginyeria elèctrica associada a l’energia eòlica marina en aigües profundes: generació, configuració i transmissió del generador, tipus de corrent AC/DC, connexió amb la costa, etc.

 • VENDAVAL: anàlisi, disseny i simulació de possibles configuracions de parcs eòlics.

 • AZIMUT: millores conceptuals de tres components principals d’un aerogenerador offshore de gran potència: pales del rotor, tren de transmissió i subestructures.

 • AAB Microeòlica: disseny d’una màquina sincrònica d’imant permanent per a una microturbina eòlica. Inclou l’elecció de la tipologia i dels materials, el disseny, la producció i la prova del generador.

 • KIC-OFFWINDTECH: l’objectiu d’aquest projecte és identificar els principals desafiaments i limitacions de l’energia eòlica marina i buscar i analitzar alternatives viables en el camp de la transmissió energètica, analitzar la tecnologia i les pales marines.