L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Full Stack Developer (R2) NºRef.58/2019
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
R2 Pre-Consolidated in the field of Energy Analytics (NºRef.36/2019)
Research / Project Engineer - Building Performance (NºRef. 41/2019)
Engineer Project / Researcher – WEDISTRICT (NºRef. 42/2019)
Postdoctoral Researcher on cathode composites for advanced Li-ion batteries (NºRef.43/2019)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - IN4CIS Project (NºRef.45/2019)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.49/2019)
R1 Project Engineer for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (NºRef.50/2019)
R2 Pre-consolidated for LCA and LCC (NºRef.51/2019)
R1 Researcher / Project Engineer (NºRef.55/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Energy Management Systems Engineer NºRef 56/2019
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R2 Preconssolidated Position - MastePV Project (NºRef.1/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer (NºRef.2/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - MasterPV Project (NºRef.3/2020)
R2 Pre-consolidated Position - Duracis Project (NºRef.4/2020)
Research support technician (NºRef.5/2020)
R1 Project Engineer for Power Systems (NºRef.6/2020)
R1 Project Engineer for Nanoionics and Fuel Cells (NºRef. 7/2020)
R2 Pre-Consolidated Position - Thermal Group (Nº Ref.8/2020)
R1 Project engineer for LCA and LCC (NºRef. 9/2020)
Researcher in the field of Power Electronics (NºRef.10/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Positive Energy Districts (NºRef. 13/2020)
R2 Project Engineer - Plataforma DSO Project (NºRef.14/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Communications and Cybersecurity of Smart Grids (NºRef. 15/2020)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.16/2020)
R2 Researcher Postion - Energy Systems Analytics(NºRef.17/2020)
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

 • Imprimeix

Bioenergia i Biocombustibles


Veure presentació de l'àrea de Bioenergia

L’Àrea de Bioenergia i Biocombustibles està formada per un equip multidisciplinari d’investigació que desenvolupa solucions avançades en matèria de combustibles i sistemes energètics basats en biomassa, nous materials i la millora de l’eficiència energètica en la indústria mitjançant la intensificació del procés.

Els objectius són proporcionar qualitat en la recerca i el desenvolupament, i oferir un entorn ric i creatiu que facilita les oportunitats per a les empreses privades per a la innovació i la transferència de tecnologia.

Les principals línies de recerca s'articulen entorn dels conceptes moderns de la biorefineria, i poden resumir-se en les línies de microalgues i matèries primeres de segona generació per a la producció de biocombustibles i el valor afegit de productes químics, processament hidrolític per al pretractament de la biomassa, el fraccionament, i la conversió en etanol cel·lulòsic i la termo-conversió química de la biomassa i dels combustibles sòlids per energia, biocombustibles de segona generació i producció d'hidrogen.


Tesis dirigides


 • Conversió termoquímica, combustió i biorefinatge:

  Recerca centrada en les tecnologies d’aprofitament energètic a partir de residus i biomassa, incloent la combustió i la recerca aplicada per a la millora de disseny d’equips de cogeneració d’energia i calor, així com la millora de coneixement de disseny i funcionament d’aquestes plantes que en permetin incrementar la rendibilitat i generació amb fonts renovables, la gasificació que permet produir gas combustible i gas de síntesi, i la piròlisi instantània, que permet produir precursors de combustible líquid (biocombustible) o la conversió catalítica d’aigua subcrítica i supercrítica (SCW), que permet el processament de la biomassa amb un alt contingut d’humitat i matèria orgànica hidrosoluble d’alta concentració produint gas de síntesi ric en hidrògen i metà. L’aplicació d’aquestes dues darreres tecnologies pot ser optimitzada per a la maximització de producció de gas hidrogen, com a vector energètic per a la producció d’energia descentralitzada en sistemes de piles de combustible.


 • Feedstocks o Noves Matèries Primeres i fraccionament:

  Es pretén identificar, utilitzar i promoure la producció de matèries primeres fotosintètiques per tal de transformar-les en sistemes útils d’energia i altres productes valuosos, mitjançant biocultius eficients principalment en el camp de microàlgues en bioreactors propis, que permeten la investigació sobre el seu creixement, paràmetres que influeixen el creixement i la composició.

  El fraccionament constitueix el refinatge de materials lignocel·lulòsics, donat que la cel·lulosa, la lignina i l’hemicel·lulosa són els principals polímers del món vegetal i els més abundants del planeta. Cada fracció pot ser sotmesa a diversos procediments de tractament químic per obtenir combustibles, aliments per a animals i productes mèdics o adhesius, entre d’altres.


 • Tecnologies transversals:

  Es tracta de camps de coneixement necessaris per al correcte funcionament de les tecnologies de recerca principals de l’àrea, sense les quals no es disposaria de la capacitat de conversió per a assolir-ne els resultats. Aquestes son la tecnologia de membranes polimèriques i ceràmiques, la catàlisi, la simulació fluidodinàmica amb ANSYS , l’anàlisi del cicle de vida (LCA), i la simulació i creació d’instruments virtuals i monitorització de processos i equips amb eines com Matlab.


 • MARECORE. Biorefinatge de microalgues: optimització dels passos d’explotació i recuperació de lípids.

 • CUPASEFCA. Cultiu i explotació de microalgues en sistemes semitancats amb fertilització carbònica prop d’una refineria Repsol ubicada a Tarragona.

 • PIOPE. Cultiu de microalgues per a la producció de productes energètics.

 • SYN3. Combustibles líquids sintètics mitjançant la gasificació de SRF i de biomassa: sistemes catalítics nous per a síntesi Fischer-Tropsch.

 • ALTAR. Avaluació d’una mostra de quitrà per a ús energètic.

 • KIC-UPGRAD. Potenciació dels aliments biogènics de baix rang per a la producció d’energia i calor mitjançant la combustió i la gasificació.

 • ATEDECE. Assistència tècnica a la determinació elemental de residus pilot.

 • TRADEBE-01. Estat actual de tecnologies industrials, de demostració i pilot disponibles per produir biocombustibles líquids a partir de materials residuals.
 • ECO2CO2 biorefineria química fina de CO2 foto-reducció catalítica.

 • HERMS02 Estudi de la producció de lípids de cultius mixtes de microalgues.

 • EVALE Avaluació de la mostra de residus d'hidrocarburs per a usos energètics.

 • TorrBioGas: Estudi de viabilitat de la gasificació de la biomassa per a usos energètics.

 • CREIX Estudi de creixement de micro lgues