L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

  • Imprimeix

Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 17 places de Professionals

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

ANUNCI de convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació.

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2018, la Fundació procedeix a la publicació de la seva oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2018 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de 17 places de professionals (6 places per estabilització de llocs de treball i 11 places per Taxa de Reposició), com a personal laboral, i ocupades actualment de forma interina o temporal.

La resolució de la convocatòria d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí o temporal que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria i la descripció de les places a cobrir es troben al web de la Fundació http://www.irec.cat. Les persones interessades en ser candidates podran presentar les seves sol·licituds durant quinze dies hàbil a comptar a partir del dia de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL

Relació de places convocades:

Categoria Places      Ubicació (Centre Treball Barcelona)                      Nº Referencia
Administratiu C                 Area Econòmica                                 NºRef. 34/2018
Tècnic Laboratori               Grup Nanoionics                                 NºRef. 35/2018
R2 Consolidat                  Grup Nanoionics                                 NºRef. 36/2018
R2 Consolidat                  Grup Nanoionics                                 NºRef. 37/2018
R2 Pre-Consolidat              Grup Solar                                      NºRef. 38/2018
Tècnic Laboratori               Grup Solar                                      NºRef. 39/2018
Tècnic Laboratori               Area Materials                                   NºRef. 40/2018
R2 Pre-Consolidat              Grup Emmagatzematge                           NºRef. 41/2018
R2 Consolidat                 Grup Emmagatzematge                            NºRef. 42/2018
R2 Pre-Consolidat              Grup Emmagatzematge                           NºRef. 43/2018
R2 Pre-Consolidat              Grup Sistema de Potencia                        NºRef. 44/2018
R2 Pre-Consolidat              Grup Sistema de Potencia                        NºRef. 45/2018
R1 Enginyer Project            Grup Sistema de Potencia                        NºRef. 46/2018
R1 Enginyer Project            Grup Energy Systems Analytics                   NºRef. 47/2018
R1 Enginyer Project            Grup Energy Systems Analytics                   NºRef. 48/2018
R2 Pre-Consolidat              Grup Bfus                                      NºRef. 49/2018
Administratiu A                 Grup KTT                                      NºRef. 50/2018

Sant Adrià de Besòs, 17 de Desembre de 2018
Joan Ramon Morante Lleonart
Director general
IREC