L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

  • Imprimeix

Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals

Data publicacio llista definitiva candidats admesos 5 de Febrer de 2020

Llista definitiva candidat/es 


Data Publicacio llista provisional d'aspirants admesos 28 de Gener de 2020

 

 Llista provisional  d'aspirants/es admesos/es


Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

 ANUNCI de convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació.

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2018, prorrogats pel 2019, la Fundació procedeix a la publicació de la seva oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de 3 places de professionals (places per estabilització de llocs de treball i per Taxa de Reposició), com a personal laboral, i ocupades actualment de forma interina o temporal.

La resolució de la convocatòria d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí o temporal que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria i la descripció de les places a cobrir es troben al web de la Fundació http://www.irec.cat. Les persones interessades en ser candidates podran presentar les seves sol·licituds durant quinze dies hàbil a comptar a partir del dia de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2019

 CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2019

Relació de places convocades:

Categoria Places      Ubicació (Centre Treball Barcelona)            Nª Referencia

Tècnic Laboratori                 Area Materials                       NºRef. 52/2019
   - (Modificació) Tècnic Laboratori Area Materials NºRef. 52/2019
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 52/2019
   - (03/03/2020) Convocatoria prova escrita 12 de Març de 2020 a les 15:30 hores a la seu de l'IREC de BCN
R1 Enginyer Project              Grup EMS                           NºRef. 53/2019
   - Aquesta posició ha quedat buida, no s'han presentat candidats
Cap de Secció (S4)              Grup KTT                           NºRef. 54/2019
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 54/2019
   - (03/03/2020) Convocatoria prova escrita 12 de Març de 2020 a les 15:30 hores a la seu de l'IREC de BCN

Sant Adrià de Besòs, 13 de Desembre de 2019
Joan Ramon Morante Lleonart
Director general
IREC