L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

 • Imprimeix

Projectes - Energia Tèrmica i Edificació

 

 • SmartReFlex: El projecte SmartReFlex té com objectiu incrementar la difusió de les xarxes i els sistemes intel·ligents i flexibles de fred i calor (District heating and cooling) a les ciutats Europees, mitjançant la utilització en gran part d’energies renovables. Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents. Aquestes regions disposen d’un soci danès amb àmplia experiència en aquest tema que posarà en comú les bones pràctiques realitzades a Dinamarca.
 • MicroTIC: El principal objectiu del projecte MicroTIC és poder definir les bases tècniques i de model de negoci d'una micro solució TIC, innovadora i energèticament eficient per a les PIMES, la implementació de la qual permetrà augmentar la seva competitivitat millorant la seva infraestructura TIC i al seu torn reduint la seva despesa energètica, amb la intenció de desenvolupar una solució en una posterior fase d'implementació. Un dels reptes tècnics més importants consisteix a poder obtenir una solució integral, escalable i mòbil que pugui acompanyar la PIME en el seu creixement com a empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació. El projecte MicroTIC està co-finançat per ACCIÓ i la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • REFER: El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica. La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferent. Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat. Així, els objectius principals son: i) millorar l’eficiència de calefacció dels edificis residencials (element important del consum energètic d’aquesta tipologia d’edificis); ii) optimitzar el consum i autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica; iii) desenvolupament de sistemes de generació d’energia, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i de disseny d’edificació incorporant tecnologies.  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • Republic_ZEB: El projecte té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existent
 • RenewIT: l’objectiu principal de ReenwIT és desenvolupar una eina per a la simulació de la integració d’energies renovables en centres de dades per a millorar l’eficiència energètica d’aquests.
 • HP + refrigeració solar: analitzar i optimitzar un sistema HVAC que integri energia tèrmica solar, bombes de calor reversibles i un sistema d’absorció.
 • FRUITCENTER: estudi per impulsar mesures d’eficiència energètica a l’edifici de FRUITCENTER.
 • MARIE: establir els principis socials, econòmics i tècnics fonamentals per a la millora de l’eficiència energètica en el Mediterranean Buildings Stock, dins del marc de les normes, els programes i les polítiques de la UE.
 • CoolEmAll: l’objectiu principal de CoolEmAll és facilitar una planificació avançada i eines d’optimització per a entorns de centres de dades modulars tenint en compte l’eficiència energètica.
 • KIC Industria: l’objectiu d’aquest projecte és millorar i innovar en solucions comercials i tecnològiques que puguin ser aplicades de manera horitzontal a diferents sectors industrials.
 • Green@Hospital: El projecte GREEN@Hospital té com a objectiu la integració de les últimes solucions TIC per tal d’obtenir un important estalvi d’energia als edificis dels hospitals existents, a través d’una millor gestió dels recursos energètics i la reducció de les pèrdues d’energia.
 • AIDA: El projecte AIDA té com a objectiu accelerar l'entrada en el mercat de "Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)", que significa edificis energèticament eficients que utilitzen fonts d'energia renovables. AIDA ofereix accions a mida per adaptar-se a cada un dels grups als quals va destinat el projecte (administració i arquitectes), incloent visites d'estudi, històries d'èxit de funcionament, presentació dels instruments existents, suport actiu als municipis i una estreta cooperació amb els actors clau.
 • KIC MTT: Desenvolupament i assaig d'un sistema de micro cogeneració de 3kWe basat en una turbina de gas molt petita, el producte està dirigit al mercat residencial. El concepte de micro-cogeneració s'avaluarà a través d'unitats pre-comercials i serà provat en assaigs de laboratori i en proves reals. L’ objectiu és demostrar que la tecnologia en què es basa funciona i el concepte és tècnicament viable.