IREC
Technology and Research Areas
The Projects
Employment Bureau
Full Stack Developer (R2) NºRef.58/2019
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
R2 Pre-Consolidated in the field of Energy Analytics (NºRef.36/2019)
Research / Project Engineer - Building Performance (NºRef. 41/2019)
Engineer Project / Researcher – WEDISTRICT (NºRef. 42/2019)
Postdoctoral Researcher on cathode composites for advanced Li-ion batteries (NºRef.43/2019)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - IN4CIS Project (NºRef.45/2019)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.49/2019)
R1 Project Engineer for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (NºRef.50/2019)
R2 Pre-consolidated for LCA and LCC (NºRef.51/2019)
R1 Researcher / Project Engineer (NºRef.55/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Energy Management Systems Engineer NºRef 56/2019
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R2 Preconssolidated Position - MastePV Project (NºRef.1/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer (NºRef.2/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - MasterPV Project (NºRef.3/2020)
R2 Pre-consolidated Position - Duracis Project (NºRef.4/2020)
Research support technician (NºRef.5/2020)
R1 Project Engineer for Power Systems (NºRef.6/2020)
R1 Project Engineer for Nanoionics and Fuel Cells (NºRef. 7/2020)
R2 Pre-Consolidated Position - Thermal Group (Nº Ref.8/2020)
R1 Project engineer for LCA and LCC (NºRef. 9/2020)
Researcher in the field of Power Electronics (NºRef.10/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Positive Energy Districts (NºRef. 13/2020)
Transparency
News

Highlight Projects:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financed by:


Members of:

cerca
acer

CEICS
Campus Energia

03 January 2018

L’IREC participa en el tractament i la reutilització de les aigües residuals industrials

El projecte Elde té com a objectiu principal la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d'estudi, l’aplicació de les diferents tècniques d'electro-depuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector industrial. En base a aquests estudis es construirà un pilot per tractar l’aigua de la industria paperera amb l’objectiu de validar la tecnologia dins dels procés de producció. També es construirà un pilot “multisector”, més petit i versàtil, que es validarà en els sectors químic i de curtits.

Un altre objectiu important del projecte ELDE és la reducció del consum energètic associat a les tècniques d’electro-depuració mitjançant el desenvolupament de nous sistemes de potència d'alta eficiència i la utilització de fonts d'energia renovable. A més d’estudiar la viabilitat tècnica, s’avaluarà també la viabilitat ambiental i econòmica de les tecnologies desenvolupades. Els investigadors de l’IREC participaran en el projecte per aplicar noves tècniques en aquest projecte d’electro-depuració d'aigües residuals, seleccionant la tecnologia més adequada per a cadascun dels tres sectors i reduint el consum energètic associat a les tecnologies seleccionades.

El projecte ELDE (Electro-depuració d’aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmica) està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016, amb un pressupost superior a 1,75 milions d’euros.


 
 
30 November 2017

IREC coordinates the H2020 "INFINITE-CELL" project to develop of tandem solar cells with kesterites and silicon

INFINITE-CELL aims to stablish and consolidate an International and Intersectoral Cooperation Project between 6 Academic European and Associated Countries Institutions, 2 European Companies, and 4 Third Country Academic Institutions, for the sustainable development of cost-efficient advanced photovoltaic tandem devices, based on the combination of wide band-gap kesterite (Cu2Zn(Si,Ge,Sn)(S,Se)4) technologies as top cell, and low cost c-Si thin film ones as bottom cell, thanks to the collaborative combination of the know-how and partnership generated in two previous and successful FP7 projects: PVICOKEST (269167) and EUROSUNMED (608593)

INFINITE-CELL (H2020-MSCA-RISE-2017-777968) started last November 2017 and will end in October 2021. The project link, for the first time, an international and intersectorial network, led by European institutions in the field from the development of kesterites technologies (IREC, HZB, UAM, IAP-ASM) and experts in low cost CFS based on recycled silicon (SINTEF, CNRS - ICUBE, IPCMS and CEMTHI labs-, IAP-ASM). Also, two European companies have participated in PV (SUNGA, MET) and non-European institutions, with outstanding activities in kesterites (BSUIR, UM5), and centers (MASCIR, UM5, UWC) specialized in TCO and characterization for development of the tandem solar cell c-Si TF / low cost kesterite.

More information visit INFINITE-CELL Project website

 
 
14 November 2017

1st Technical meeting of heat-to-fuel project

Next 20-21 November, the group of Energy Storage of IREC will host the first technical meeting of the "Heat-to-fuel" project. HtF is a Horizon 2020 EU-funded project carried out by 14 partners from across Europe that aims to deliver the next generation of biofuel production technologies supporting the de-carbonisation of the transportation sector, aiming at to deliver cost-competitive technologies achieving biofuel prices below €1 per litre. Heat-to-fuel will upgrade alternative, residual biomass feedstocks and conversion of excess heat to liquid fuels in a combined Gasification, Fischer Tropsch and Aqueous Phase Reforming plant. At the end of the project, the know-how acquired will allow scalability at a demonstration level before commercialization, representative of the next generations of sustainable biofuel technologies. The project started on September 2017 and will last four years. Besides IREC, Güssing Energy Technologies (project coordinator), TU Wien (Austria), Beta Renewables (Italy), IREC (Spain), IChPW (Poland), RECORD (Italy), POLITO (Italy), Bioenergy2020+ (Austria), CRF (Italy), CEA (France), Johnson Matthey (UK), Atmostat (France), R2M (Spain) and Skupina Fabrika (Slovenia) are involved in the project.

Please, read the press release for more information.

 
 
10 November 2017

22a Setmana de la Ciència

Per celebrar la 22a edició de la Setmana de la Ciència, els dies 14, 15 i 17 de novembre de 2017, l'IREC oferirà diferents tallers amb activitats variades:

Les energies renovables son indispensables per minimitzar el canvi climàtic que ja està succeint. El problema d'aquestes fonts d'energia és la seva intermitència en la producció. Els investigadors de l'IREC treballen per desenvolupar un sistema que permet emmagatzemar aquesta electricitat que ve de les fonts renovables en forma de gas, que es podrà utilitzar en el moment que la demanda energètica ho necessiti. Així s'aconsegueix una font d'energia més flexible i neta.

En aquest taller els investigadors explicaran el funcionament del sistema power to gas. Posteriorment es farà una visita als laboratoris de l’IREC.