IREC
Technology and Research Areas
The Projects
Employment Bureau
Transparency
News

Highlight Projects:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financed by:


Members of:

cerca
acer

CEICS
Campus Energia

 • Print

Electrical Engineering


The activities carried out by the Electrical Engineering Research Area (EERA) in order to become a leading centre are as follows:

Wind power. The aim of the EERA in the field of wind power is to improve the capacity, the efficiency and the power quality of wind generation, as well as the reliability of wind turbines, wind farm facilities, connections to the grid, storage technologies and transmission systems for both on-shore and off-shore wind farms.

Microgrids. The aim of the EERA in the field of microgrids is to develop the necessary technology in power electronics, communications, automation and control; and to propose contributions to the design of microgrids, energy management, grid support capabilities, power quality and operational safety.

Electric vehicles. The aim of the EERA in the field of electric vehicles and hybrid vehicles can be divided in the following fields: development of vehicles and components for the vehicles; integration with public grids and microgrids; development of energy policies and regulations; integration of the electric vehicle into the transportation system.


Theses supervised


The current research activities of the three main groups are as follows:

a) Power Electronics Research Group (PERG)

 • Digital control of converters. High capacity digital control boards based on DSP, with generalised converter control and specially designed functions for energy systems.

 • DC/AC, AC/DC and DC/DC bidirectional converter development. Creation of a laboratory to conduct research into electrical microgrids, energy storage systems and grid integration of renewable energy.

 • Development of converters for electrical generation emulators (hardware-in-the-loop). Design and construction of emulators for wind turbines, photovoltaic systems, energy storage systems and electrical grids.


b) Power Systems Research Group (PSRG)

 • Future electrical grids. Research on the control and operation of isolated and interconnected grids and microgrids, high voltage DC (HVDC) and flexible AC transmission systems (FACTS).

 • Smart grid automation and communication. Industrial communication systems, IEC61850, smart metering, wide area monitoring, condition-based maintenance and electrical grid state estimation.

 • Planning, analysis and operation of electrical grids. Grid integration of renewable energy and distributed generation, FACTS integration, detection, islanding and restoration of faults, energy efficiency optimisation, management of energy storage systems and FACTS devices.


c) Energy Economics Research Group (EERG)

 • Regulation of energy sectors. Regulatory proposals regarding access tariffs, the payment of regulated activities, the quality of energy supplies, feed-in tariffs for renewable resources, grid codes for transmission and distribution networks, and new challenges in the regulations (e.g. smart grids and electric vehicles).

 • Energy policy modelling. Use of advanced simulation tools for advising decision makers on the definition of energy policies. Development of studies on environmental taxation related to energy.

 • Smart grids and demand-side management. Integration of simulation and optimisation tools for carrying out research in the field of smart grids, identifying new market opportunities and demand-side management tools.


Dra.Cristina Corchero
Project Engineer
Gabriela Benveniste
Enginyera de Projectes
Luis Trilla
PhD Fellowship
José Luis Dominguez
PhD Fellowship
Mikel de Prada
PhD Fellowship
Manel Sanmarti
Adjunt a Cap de l'Àrea Electrònica de Potència i Xarxes Elèctriques
Lucia Igualada
Enginyera de Projectes
Alba Colet
Project Engineer
Alaia Sola
Enginyera de Projectes
Pol Paradell
Enginyer de Projectes
Markus Lerch
Becari Doctoral
Josep Homs
Enginyer de Projectes
Adedotun J. Agbemuko
Becari Doctoral
Sara Siniscalchi
Becari Doctoral
Mattia Barbero
Enginyer de Projectes
Dra. Cristina Nuñez del Toro
Investigadora
Jordi Farre Montane
Enginyer de Projectes
Anna Palau
Enginyer de Projectes
Guillermo Domínguez
Enginyer de Projectes
Marta Rodríguez
Enginyer de Projectes
Anzhelika Ivanova
Investigadors Pre-Doctorals
Dr. Lluc Canals Casals
Investigador
 • REFER: El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica. La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferent. Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat. Així, els objectius principals son: i) millorar l’eficiència de calefacció dels edificis residencials (element important del consum energètic d’aquesta tipologia d’edificis); ii) optimitzar el consum i autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica; iii) desenvolupament de sistemes de generació d’energia, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i de disseny d’edificació incorporant tecnologies.  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • NAenCAT: El projecte NAenCAT pretén ser un referent de les noves Smart Grid, dotant d'innovadors sistemes de sensorització, telecomandament i automatització distribuïda a la xarxa elèctrica de Catalunya. D'una banda, en el projecte es desenvoluparan nous sensors adaptats a les característiques tècniques de la xarxa elèctrica de Catalunya, el que permetrà augmentar el coneixement del que està passant a la xarxa. D'altra banda, s'ampliaran les capacitats dels sistemes de telecomandament actuals, que seran més robustos i de menor cost, la qual cosa permetrà flexibilitzar l'operació de xarxa i un desplegament més ràpid. Fruit del major coneixement que es tindrà de la xarxa gràcies al sistema de sensorització, el telecomandament disposarà d'informació més fiable, precisa i actualitzada per gestionar de forma centralitzada la xarxa i anticipar possibles congestions en la mateixa o solucionar incidències existents de forma eficaç. A un altre nivell d'operació de la xarxa, s'incorporarà una solució innovadora per a l'automatització intel·ligent distribuïda que complementi la solució de telecomandament centralitzat actual, el que permetrà que la xarxa s'auto-cicatritzi sola en cas d'avaria. L'automatització distribuïda de les xarxes de distribució requerirà de les tecnologies d'avantguarda en el sistema de sensorització que es desenvoluparan en aquest projecte. Totes aquestes tecnologies s'instal·laran i validaran a la xarxa, per poder estudiar el seu impacte i benefici pel que fa als sistemes actuals i així poder planificar la seva instal·lació massiva a mig termini, convertint la xarxa elèctrica de Catalunya en una xarxa encara més intel·ligent. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • DER – IREC 22 @ MICROGRID: construcció d'una plataforma experimental que integrarà en una microxarxa intel·ligent i interconnectada un conjunt dels DER (Distributed Energy Ressources) existents amb elements de consum energètic.
 • Digital HOME- IREC Living Lab: creació d’una plataforma multicanal de continguts interactius i personalitzats per a l’eficiència energètica en l’edificació.
 • V.E.R.D.E.: investigar les tecnologies que permetran la integració del vehicle elèctric a Espanya com també la seva introducció en el mercat espanyol.
 • GREEN eMOTION: desenvolupament i demostració d’un marc únic i fàcil d’utilitzar per a una electromobilitat verda a Europa.
 • Charge & Ride: millorar l’eficiència energètica d’un sistema ferroviari entès com a un subsistema dins d’una microxarxa.
 • NOVARE: avaluació de l’impacte dels vehicles elèctrics amb un demostrador de càrrega lenta de 10kW i un de càrrega ràpida de 50kW. Desenvolupament de la tecnologia V2G i integració dels punts de càrrega a la microxarxa.
 • SURTIDOR: estudi, concepció i prova d’una instal·lació de recàrrega ultraràpida amb bateries de corrent directe per a vehicles elèctrics que transferiran la potència per contacte directe.
 • KIC-Subestacions Actives: ampliar la capacitat de la xarxa intel·ligent per a una explotació integral de la producció energètica dels DER, com també per gestionar les demandes i els serveis que ofereixen el transport elèctric i l’emmagatzematge domèstic tot maximitzant la seva integració a la xarxa a través de subestacions actives de distribució.
 • KIC-EVCity: per tal de reduir l’ús de l’energia i l’impacte ambiental/en la salut del transport individual en els entorns urbans, cal un enfocament integral per a una transició cap a un sistema de transport electrificat i sostenible basat en portadors energètics locals i renovables. Això s’aconseguirà mitjançant el desenvolupament d’una integració simple, eficient i cost-eficaç dels vehicles elèctrics a les zones urbanes.
 • KIC-Smart Power: desenvolupar mètodes innovadors per a un disseny i un funcionament eficient d’una xarxa intel·ligent i coordinar les aplicacions de xarxes intel·ligents innovadores.
 • KIC-Instinct: l’objectiu d’aquest projecte és aconseguir un disseny òptim de solucions ICT que siguin resistents, segures, interoperables i escalables per tal de produir xarxes de distribució actives i que facilitin nous models d’implicació del client.
 • Windleader: modelatge i control d’aerogeneradors i parcs eòlics. Desenvolupament d’algoritmes de control per a un generador síncron d’imant permanent i per a un motor amb doble alimentació en aplicacions de generació d’energia eòlica.
 • EMERGE: estudi i desenvolupament d’enginyeria elèctrica associada a l’energia eòlica marina en aigües profundes: generació, configuració i transmissió del generador, tipus de corrent AC/DC, connexió amb la costa, etc.
 • VENDAVAL: anàlisi, disseny i simulació de possibles configuracions de parcs eòlics marins.
 • AZIMUT: millores conceptuals de tres components principals d’un aerogenerador offshore de gran potència: pales del rotor, tren de transmissió i subestructures.
 • KIC-OFFWINDTECH: l’objectiu d’aquest projecte és identificar els principals desafiaments i limitacions de l’energia eòlica marina i buscar i analitzar alternatives viables en el camp de la transmissió energètica, analitzar la tecnologia i les pales marines.