• Print

Lighting

Lighting

lightning

The Lighting Group was created at the end of 2009, when it began its first activities related to lighting materials and control systems, as well as to photometry and colourimetry. The group’s vision responds to the pressing need on a worldwide level to reduce energy con-sumption used for lighting, which accounts for approximately 20% of total power consump-tion.

One of the group’s distinguishing features and one of its strengths is its presence on all the points of the pipeline or value chain, which places it in an excellent position for con-ducting research, as well as for assessing and transferring technology to businesses in the sector. Thus, in 2010 the group devoted a great deal of its research efforts to new materials and concepts, which have now been taken into more advanced phases in preparation for the launch of differentiated products on the market.

In order to transfer this knowledge, the Lighting Group works alongside or has agreements with various organisations and institutions, such as the Lighting Cluster of Catalonia (CICAT), the Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO), the Energy Efficiency Cluster of Catalonia (CEEC), the Spanish Lighting Committee (CEI) and the Cali-fornia Lighting Technology Center (CLTC).

Group’s research lines

 • Innovative materials and concepts. New advanced nanomaterials (nanostructures, OLEDs, etc.) and new concepts that will potentially generate industrial property rights.

 • Intelligent lighting. This is an extremely diverse field with applications that range from devices (LED, sensors, processors, etc.) to holistic solutions (net-zero buildings and communities) and public lighting systems.

 • Photometry, colour and human response. This is also a very board and active line that deals with topics as diverse as the proper meas-urement of light, optic design, colour, texture, user preferences and the potential effect of light in relation to public health and safety.

 • Thermal management: by means of CFD simulations, the Lighting Group provides to manufacturers and designers assistance in the inception of innovative and thermally efficient luminaires.

Thesis 

 • HI-LED: (LED Intelligent Human-centric engines for the take up of SSL in Europe). Prova de concepte en il·luminació LED intel·ligent fortament vinculades a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). L'objectiu final és la realització d'una sèrie de motors de llum espectralment sintonitzables amb intel·ligència, de baix cost i consum. FP7-ICT-2013-11-GA-619912.
 • Socis: IREC (Espanya) -Coordinador-, Fraunhofer COMEDD (Alemanya), Universitat de Newcastle (Regne Unit), Wageningen UR (Països Baixos), IRTA (Espanya), Universitat de Panonia (Hongria), LPI (Espanya), ARCH (Bèlgica ), HORTILUX (Països Baixos) Període: desembre 2013 - novembre de 2016.
  Institució finançadora: Unió Europea  / Setè programa Marc - FP7-ICT-2013-11.
 • LED4RT: (High quality and energy efficient LED illumination for art): Projecte pilot, amb un consorci de 6 socis de 5 països per demostrar i provar que la màxima qualitat de la llum i l’eficiència energètica es poden aconseguir. Aquest objectiu es demostrarà mitjançat el reemplaçament dels sistemes d’il·luminació existent a la Capella Sextina (Vaticà) pels darrers sistemes d’il·luminació especialment desenvolupats per un projecte demostratiu amb tecnologies SSL. CIP-ICT-PSP-2011-5GA-297262.
 • Socis: OSRAM (Germany) -Coordinator-, OSRAM IT (Italy), FABER (Italy), IREC (Spain), PANNON (Hungary). Period: 2012-2014.
  Institució finançadora: Unió Europea / CIP Competitivitat i Innovació Programa Marc accions pilot - CIP-ICT-PSP-2011-5GA-297262.
 • DEAL: (Differential Energy Adjustment in Lighting). L'objectiu general d'aquest projecte és acabar amb un producte de mercat massiu (basat en un motor de 5-canals LED) que incorpora tots els algoritmes d'intel·ligència associats per reproduir la llum del dia en temps real.
  Institució finançadora: KIC innoEnergy
 • LIGHTELLIGENCE: (Valor2010 – AGAUR). Explotar la versatilitat espectral d’arrays de LED multicolor en diferents àmbits d’aplicació que requereixen un contingut espectral específic per al seu ús tant en aplicacions decoratives com tècniques i mèdiques.

 • SILENCE2: (projectes de recerca fonamental no orientada - MICINN 2010) (SIlicon Light ENhancement for Colour and Energy Efficiency). Nova línia de recerca centrada en la implementació de fonts de llum d’estat sòlid pensades per a il·luminació general utilitzant una tecnologia compatible CMOS. Això facilita un entorn excel·lent per desenvolupar una tecnologia d’il·luminació d’estat sòlid totalment basada en silici, la qual cosa comportaria una reducció dràstica dels costos i facilitaria la producció en massa dins de l’omnipresent indústria semiconductora.

 • Eficiencia mediante COntrol por captura de Energía (ECOE): El projecte té com a objectiu el desenvolupament i prova d'un nou sistema i metodologia de gestió energètica d'edificis, capaç de minimitzar les necessitats de cablejat i de consum, en interconnectar la xarxa d'il·luminació i climatització, extraient l'energia necessària per a la seva operació de l'entorn circumdant residual (Energy Harvesting), amb uns requeriments mínims de cablejat. En aquest sentit, la solució serà flexible i adaptable a edificis de nova construcció i obres de remodelació, minimitzant els costos i el període de retorn de la inversió.

 • TERMOLED: En aquest projecte, dirigit per l'IREC en col·laboració amb una institució privada, el Grup d'Il · luminació ofereix a fabricants i dissenyadors assistència en la creació de noves lluminàries amb una gestió eficient de la calor.

 • GENEFOTOBIO: Projecte desenvolupat en col • laboració amb la Generalitat de Catalunya per a l'avaluació del risc fotobiológico de diferents làmpades i lluminàries comercials, d'acord amb els criteris estipulats en l'estàndard europeu EN 62471

 • AMALIE: Disseny i implementació de noves arquitectures multicapa de baix cost per a la implementació de dispositius luminiscents en el visible o infraroig proper. Les estructures multicapa es generaran mitjançant tècniques de processat per làser que permeten un control gairebé absolut de les característiques finals dels materials. La longitud d'ona d'emissió es podrà controlar mitjançant la introducció d'una o diverses espècies luminiscents ja siguin terres rares o nanopartícules.