• Print

Offshore Wind Energy

        

The installation of wind farms on land will be limited by “landscape saturation” before a technical horizon of “penetration” on the electricity grid can be reached. The next step is thus to install wind farms out at sea, sufficiently far from the coast to prevent an impact (25 km). At this distance, except in the North Sea, the majority of sites have a depth of over 50 meters. This means that the wind turbines will not be anchored directly on the seafloor; therefore, constructive solutions based on floating platforms are required. This calls for highly complex technological innovation. These solutions will have to be developed, modeled and tested exhaustively before they can be placed on the market.

IREC is leading the development of the project ZÈFIR TEST STATION, an offshore deep-sea wind turbine testing plant for wind turbine manufacturers and the wind industry in general to install, test and certify technological solutions appropriate for this type of location and conditions.


Activities in research and development for new technology:

 • Calculation Models.
 • Electrical Power Transmission.
 • Safety.
 • Electric Wind Turbine Systems.
 • Control Systems.
 • Connection to the Power Grids.
 • Wind Turbine Substructures.
 • Wind Measurements
 

Group for Aerodynamics and Aeroelastics:

IREC builds up a expertise group in aerodynamics and aeroelastics of wind turbine. The idea is to have an expertise interaction to the research projects of the IREC, like the ZÈFIR TEST STATION. Since ZÈFIR TEST STATION will offer a test wind station for large and floating offshore deepwater wind turbines, the global dynamic behavior is a very important topic. Not only the system dynamics, but also the aerodynamic efficiency and the costs of the blades are within the scope.


Main tasks of the Group:

 • Coordination and management of international projects on aerodynamics and aeroelastics of wind turbines
   
 • Dynamic and operational simulation, loads assumptions of large wind turbines, global behavior and improvements
   
 • Research in floating structures for wind turbine
   
 • Research related to rotor blades
   
 • Accompany projects related to Zèfir

 • ZÈFIR Test Station

  Desenvolupament i instal·lació d’una planta d’assajos d’energia eòlica marina davant la costa de Tarragona, que servirà de laboratori per provar la nova tecnologia necessària en aquest sector i poder-la comercialitzar.

  L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar la col·laboració entre els principals centres de recerca, la indústria i les universitats.


 • OFFWINDTECH: el projecte KIC-InnoEnergy té com a objectiu permetre la generació d’energia eòlica marina en aigües profundes.
  a) Enginyeria i eines d’optimització per a la configuració de xarxes per a grans parcs eòlics marins.
  b) Desenvolupament de pala de rotor d’alt rendiment i baix pes amb una cura especial en les condicions d’absorció esperades en les turbines eòliques flotants (mòbils).

 • NEPTUNE: dins del projecte KIC-InnoEnergy
  a) Desenvoluparà, construirà i provarà una boia Lidar flotant que permetrà mesurar les condicions i característiques del vent fins a 200 m, de les onades i dels corrents a qualsevol ubicació eòlica marina. Per a qualsevol profunditat.
  b) Campanya de prova de condicions externes a la Fase 2 de Zèfir (vent, onades, corrent).
  c) Desenvolupar i validar amb mesuraments un software de l’estat del mar i del vent per al negoci del servei de previsions.

 • Windleader: modelatge i control d’aerogeneradors i parcs eòlics. Desenvolupament d’algoritmes de control per a un generador síncron d’imant permanent i per a un motor amb doble alimentació en aplicacions de generació d’energia eòlica.

 • EMERGE: estudi i desenvolupament d’enginyeria elèctrica associada a l’energia eòlica marina en aigües profundes: generació, configuració i transmissió del generador, tipus de corrent AC/DC, connexió amb la costa, etc.

 • VENDAVAL: anàlisi, disseny i simulació de possibles configuracions de parcs eòlics.

 • AZIMUT: millores conceptuals de tres components principals d’un aerogenerador offshore de gran potència: pales del rotor, tren de transmissió i subestructures.

 • AAB Microeòlica: disseny d’una màquina sincrònica d’imant permanent per a una microturbina eòlica. Inclou l’elecció de la tipologia i dels materials, el disseny, la producció i la prova del generador.

 • KIC-OFFWINDTECH: l’objectiu d’aquest projecte és identificar els principals desafiaments i limitacions de l’energia eòlica marina i buscar i analitzar alternatives viables en el camp de la transmissió energètica, analitzar la tecnologia i les pales marines.