IREC
Technology and Research Areas
The Projects
Employment Bureau
Transparency
News

Highlight Projects:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financed by:


Members of:

cerca
acer

CEICS
Campus Energia

 • Print

Thermal Energy and Building Performance

Thermal Energy and Building Performance

view video

Globally speaking, the building industry is responsible for 40% of primary energy consumption. Initiatives to improve bioclimatic design, the implementation of innovative energy efficiency measures and the integration of energy systems from renewable sources are essential for reducing emissions.

Main lines of work:

 • Energy efficiency: 
          • Buildings 
          • Thermal processes in industry
          • Optimization of centralized generation systems
          • Utilization of residual heat 
          • Data centers
 • Building: minimization of the energy demand of buildings through design, efficient use and the integration of renewable energies to cover this energy demand.

 


Thermal Energy

Efficient integration of technologies to produce heating, cooling and electricity. Simulation and optimization of thermal energy generation systems for buildings for the tertiary sector and residential, data centers and for industrial processes. Development of control strategies.

 

• Micro-generation
• Heat pumps
• Thermally activated cooling equipment: absorption, adsorption, desiccant
• Geothermal 
• Low- and medium-temperature solar thermal energy
• Photovoltaic solar energy
• Collection systems: seasonal and phase change

 

Development of emulators and integration with dynamic tests    to determine the overall seasonal performance of thermal equipment.

Building

 • ZERO ENERGY buildings and/or neighborhoods: Design, study, simulation and optimization of buildings and neighborhoods with a zero energy balance or clean energy producers.
   
 • Reduction of energy demand in office buildings:    Comprehensive development of solutions for the energy demand for heating, cooling and lighting in buildings and/or high energy consumption sectors (i.e.: datacenters, hospitals): solar protection, passive cooling, natural ventilation, solar gain, natural lighting, insulation, etc.
   
 • User interaction with control systems in buildings:    Measurement, simulation and study of critical aspects that influence the thermal and visual comfort of users. Mobility models, behavior and interaction with management systems in buildings: solar protection, climate and lighting. Adaptive control systems. 
   
 • Data Centers: Characterization, simulation and optimization of energy demand. Efficient installations models, feasibility studies of the installation components to fail. Calculation and definition of indicators and metrics of productivity and efficiency of infrastructure. Community integration, reuse of waste heat.Dr. Jaume Salom
Group Leader of Thermal Energy and Building Efficiency
Joana Aina Ortiz
Researcher Junior
Elena Fuentes
Head of Laboratory
Dra. Joana Tarres
Promotor
Thilbault Quentin Pean
Becari doctorant
Ivan Bellanco Bellanco
Enginyer de Projectes
Francisco Belio Gil
Tècnic de Laboratori
Paolo Taddeo
Enginyer de Projectes
Ramón Pascual Pascuas
Enginyer de Projectes
Joaquim Romani Picas
Investigador

 

 • SmartReFlex: El projecte SmartReFlex té com objectiu incrementar la difusió de les xarxes i els sistemes intel·ligents i flexibles de fred i calor (District heating and cooling) a les ciutats Europees, mitjançant la utilització en gran part d’energies renovables. Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents. Aquestes regions disposen d’un soci danès amb àmplia experiència en aquest tema que posarà en comú les bones pràctiques realitzades a Dinamarca.
 • MicroTIC: El principal objectiu del projecte MicroTIC és poder definir les bases tècniques i de model de negoci d'una micro solució TIC, innovadora i energèticament eficient per a les PIMES, la implementació de la qual permetrà augmentar la seva competitivitat millorant la seva infraestructura TIC i al seu torn reduint la seva despesa energètica, amb la intenció de desenvolupar una solució en una posterior fase d'implementació. Un dels reptes tècnics més importants consisteix a poder obtenir una solució integral, escalable i mòbil que pugui acompanyar la PIME en el seu creixement com a empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació. El projecte MicroTIC està co-finançat per ACCIÓ i la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • REFER: El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica. La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferent. Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat. Així, els objectius principals son: i) millorar l’eficiència de calefacció dels edificis residencials (element important del consum energètic d’aquesta tipologia d’edificis); ii) optimitzar el consum i autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica; iii) desenvolupament de sistemes de generació d’energia, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i de disseny d’edificació incorporant tecnologies.  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • Republic_ZEB: El projecte té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existent
 • RenewIT: l’objectiu principal de ReenwIT és desenvolupar una eina per a la simulació de la integració d’energies renovables en centres de dades per a millorar l’eficiència energètica d’aquests.
 • HP + refrigeració solar: analitzar i optimitzar un sistema HVAC que integri energia tèrmica solar, bombes de calor reversibles i un sistema d’absorció.
 • FRUITCENTER: estudi per impulsar mesures d’eficiència energètica a l’edifici de FRUITCENTER.
 • MARIE: establir els principis socials, econòmics i tècnics fonamentals per a la millora de l’eficiència energètica en el Mediterranean Buildings Stock, dins del marc de les normes, els programes i les polítiques de la UE.
 • CoolEmAll: l’objectiu principal de CoolEmAll és facilitar una planificació avançada i eines d’optimització per a entorns de centres de dades modulars tenint en compte l’eficiència energètica.
 • KIC Industria: l’objectiu d’aquest projecte és millorar i innovar en solucions comercials i tecnològiques que puguin ser aplicades de manera horitzontal a diferents sectors industrials.
 • Green@Hospital: El projecte GREEN@Hospital té com a objectiu la integració de les últimes solucions TIC per tal d’obtenir un important estalvi d’energia als edificis dels hospitals existents, a través d’una millor gestió dels recursos energètics i la reducció de les pèrdues d’energia.
 • AIDA: El projecte AIDA té com a objectiu accelerar l'entrada en el mercat de "Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)", que significa edificis energèticament eficients que utilitzen fonts d'energia renovables. AIDA ofereix accions a mida per adaptar-se a cada un dels grups als quals va destinat el projecte (administració i arquitectes), incloent visites d'estudi, històries d'èxit de funcionament, presentació dels instruments existents, suport actiu als municipis i una estreta cooperació amb els actors clau.
 • KIC MTT: Desenvolupament i assaig d'un sistema de micro cogeneració de 3kWe basat en una turbina de gas molt petita, el producte està dirigit al mercat residencial. El concepte de micro-cogeneració s'avaluarà a través d'unitats pre-comercials i serà provat en assaigs de laboratori i en proves reals. L’ objectiu és demostrar que la tecnologia en què es basa funciona i el concepte és tècnicament viable.