IREC
Technology and Research Areas
The Projects
Employment Bureau
Full Stack Developer (R2) NºRef.58/2019
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
R2 Pre-Consolidated in the field of Energy Analytics (NºRef.36/2019)
Engineer Project / Researcher – WEDISTRICT (NºRef. 42/2019)
Postdoctoral Researcher on cathode composites for advanced Li-ion batteries (NºRef.43/2019)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.49/2019)
R1 Project Engineer for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (NºRef.50/2019)
R2 Pre-consolidated for LCA and LCC (NºRef.51/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Energy Management Systems Engineer NºRef 56/2019
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R2 Preconssolidated Position - MastePV Project (NºRef.1/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer (NºRef.2/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - MasterPV Project (NºRef.3/2020)
R2 Pre-consolidated Position - Duracis Project (NºRef.4/2020)
Research support technician (NºRef.5/2020)
R1 Project Engineer for Power Systems (NºRef.6/2020)
R1 Project Engineer for Nanoionics and Fuel Cells (NºRef. 7/2020)
R2 Pre-Consolidated Position - Thermal Group (Nº Ref.8/2020)
R1 Project engineer for LCA and LCC (NºRef. 9/2020)
Researcher in the field of Power Electronics (NºRef.10/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Positive Energy Districts (NºRef. 13/2020)
R2 Project Engineer - Plataforma DSO Project (NºRef.14/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Communications and Cybersecurity of Smart Grids (NºRef. 15/2020)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.16/2020)
R2 Researcher Postion - Energy Systems Analytics(NºRef.17/2020)
Project Engineer (R1/R2) for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (N.Ref. 18/2020)
Project Manager - Corewind Project - NºRef.19/2020
Transparency
News

Highlight Projects:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financed by:


Members of:

cerca
acer

CEICS
Campus Energia

  • Print

Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals

Data publicacio llista definitiva candidats admesos 5 de Febrer de 2020

Llista definitiva candidat/es 


Data Publicacio llista provisional d'aspirants admesos 28 de Gener de 2020

 

 Llista provisional  d'aspirants/es admesos/es


Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

 ANUNCI de convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació.

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2018, prorrogats pel 2019, la Fundació procedeix a la publicació de la seva oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de 3 places de professionals (places per estabilització de llocs de treball i per Taxa de Reposició), com a personal laboral, i ocupades actualment de forma interina o temporal.

La resolució de la convocatòria d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí o temporal que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria i la descripció de les places a cobrir es troben al web de la Fundació http://www.irec.cat. Les persones interessades en ser candidates podran presentar les seves sol·licituds durant quinze dies hàbil a comptar a partir del dia de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2019

 CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2019

Relació de places convocades:

Categoria Places      Ubicació (Centre Treball Barcelona)            Nª Referencia

Tècnic Laboratori                 Area Materials                       NºRef. 52/2019
   - (Modificació) Tècnic Laboratori Area Materials NºRef. 52/2019
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 52/2019
   - (03/03/2020) Convocatoria prova escrita 12 de Març de 2020 a les 15:30 hores a la seu de l'IREC de BCN
R1 Enginyer Project              Grup EMS                           NºRef. 53/2019
   - Aquesta posició ha quedat buida, no s'han presentat candidats
Cap de Secció (S4)              Grup KTT                           NºRef. 54/2019
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 54/2019
   - (03/03/2020) Convocatoria prova escrita 12 de Març de 2020 a les 15:30 hores a la seu de l'IREC de BCN

Sant Adrià de Besòs, 13 de Desembre de 2019
Joan Ramon Morante Lleonart
Director general
IREC