IREC
Technology and Research Areas
The Projects
Employment Bureau
Transparency
News

Highlight Projects:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financed by:


Members of:

cerca
acer

CEICS
Campus Energia

  • Print

Comunitat RIS3CAT Energia

La Comunitat RIS3CAT Energia és una agrupació d’agents R+D+i, d’empreses, d’entitats públiques i d’usuaris finals que mitjançant un Pla d’Acció pretenen transformar la competitivitat del sector de la Energia a Catalunya mitjançant la recerca i la innovació.


Els principals objectius són:

• Impulsar I+D de referència entorn tres eixos del sector energètic: eficiència energètica, xarxes energètiques i tecnologies de baixes emissions de carboni.
• Fomentar la integració de les TIC en la indústria i xarxes energètiques.
• Impulsar el creixement de les PIMES del sector energètic associat al desenvolupament de productes i serveis. 
• Crear models fàcilment reproduïbles que millorin l’eficiència energètica de diferents indústries. 
• Promoure la internacionalització i l'Economia Circular en el sector.
• Atreure i mantenir talent, i afavorir la formació d’alt nivell tècnic i la seva incorporació en la indústria.

Mitjançant les accions que es duran a terme en el periode 2017-2019 s’assoliran els resultats següents:

• Convertir Catalunya en un pol de coneixement internacional en el sector energètic.
• Afavorir la implementació d’un sistema energètic més sostenible i eficient, a través d’energies renovables, una gestió energètica eficient i la creació d’una xarxa elèctrica més controlable i intel·ligent.

La Comunitat RIS3CAT Energia ha mobilitzat una inversió en recerca i innovació superior als 9 milions d’euros, distribuïts en 7 actuacions detallades en la següent taula:

 

 

Podeu trobar més informació de les notícies més rellevants, del progrés dels projectes i el seguiment de la comunitat a través de les xarxes socials:

Twitter: @energia_ris3cat

LinkedIn: RIS3CAT Energia

Blog: https://ris3catenergia.wordpress.com

També podeu enviar-nos un correu electrònic amb alguna proposta o suggeriment de millora o col·laboració a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .