Transparència

Per qualsevol informació addicional podeu adreçar-vos a: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4.     PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL TRABAJO
3.     Finançament de projectes d’R+D
2.     Finançament d’Infraestructures
1.     Talent Recruitment Policy4.     MES INFORMACIO2.     Contractació publica1.     Instruccions internes de contractació3.     CONTRACTACIO (Contractes i convenis)2.     Memòria de Comptes Anuals auditats1.     Pressupost de l’exercici2.     ECONOMIA I FINANCES (Gestió econòmica, comptable i patrimonial)4.     Memòria d'Activitats3.     Estatuts vigents§  Personal§  Consell Científic Assessor§  Patronat§  Organigrama ICFO2.     Organigrama i òrgans de govern1.     Presentació institucional1.     ORGANITZACIO (Estructura organitzativa i de funcionament)