IREC
Áreas tecnológicas y de Investigación
Los Proyectos
Bolsa de trabajo
Transparencia
Noticias

Proyectos destacados:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financiado por:


Miembros de:

cerca
acer

acer

Campus Energia

 • Imprimir

Electricidad y Electrónica de Potencia

 

 

Las actividades que se están llevando a cabo en el Área de Electricidad y Electrónica de Potencia (EyEP) para poder convertirse en un centro líder son las siguientes:

Energía eólica: el objetivo del área de EyEP en el campo de la energía eólica es mejorar la capacidad, la eficiencia y la calidad energética de la generación de energía eólica, así como la fiabilidad de los aerogeneradores, las instalaciones de los parques eólicos, la conexión a la red eléctrica, las tecnologías de almacenamiento y los sistemas de transmisión, tanto en parques eólicos onshore como en parques eólicos offshore.

Microrredes: el objetivo en el campo de las microrredes es desarrollar la tecnología necesaria en electrónica de potencia, comunicaciones, automatización y control, así como proponer contribuciones para el diseño de microrredes, la gestión de energía, la capacidad de soporte de la red eléctrica, la calidad energética y la seguridad operativa.

Vehículo eléctrico: el objetivo en el campo de los vehículos eléctricos y de los vehículos híbridos se puede dividir en las áreas siguientes: el desarrollo de vehículos y componentes para vehículos, la integración en microrredes y redes públicas, el desarrollo de los reglamentos y de la política en materia de energía y la integración de vehículos eléctricos en los sistemas de transporte.


Tesis dirigidas


Actualmente, para los tres grupos principales, las actividades de investigación de la comunidad científica son las siguientes:

a) Para el Grupo de Investigación de Electrónica de Potencia (Power Electronics Research Group):

 • Control digital de convertidores: panel de control digital de alta capacidad basado en DSP, con control de convertidor general y con funciones especialmente diseñadas para sistemas energéticos.

 • Desarrollo de un convertidor bidireccional DC/AC, AC/DC y DC/DC: creación de un laboratorio para investigar las microrredes eléctricas, los sistemas de almacenamiento de energía y la integración de energías renovables en la red.

 • Desarrollo de convertidores para emuladores de generación eléctrica (la última novedad en hardware): diseño y construcción de emuladores para aerogeneradores, de sistemas de energía fotovoltaica, de sistemas de almacenamiento de energía y de redes eléctricas.


b) Para el Grupo de Investigación de Redes Eléctricas (PSRG):

 • Redes eléctricas del futuro: investigación sobre el control y el funcionamiento de microrredes y de redes interconectadas y aisladas, de DC de alto voltaje (HVDC) y de sistemas de transmisión AC flexible (FACTS).

 • Comunicación y automatización de redes eléctricas inteligentes: sistemas de comunicación industrial, IEC61850, contadores inteligentes, monitorización de una gran área, mantenimiento según las condiciones de la instalación y valoración del estado de la red eléctrica.

 • Planificación, análisis y funcionamiento de las redes eléctricas: integración de energías renovables en la red y generación distribuida, integración de FACTS, detección, islanding (funcionamiento en isla) y restauración del sistema con errores, optimización de la eficiencia energética, gestión del sistema de almacenamiento de energía y dispositivos FACTS.


c) Para el Grupo de Investigación de Economía de la Energía (AEE):

 • Regulación de la energía: propuestas regulatorias en relación con los precios de acceso a la red, retribución para actividades reguladas, calidad del suministro de energía, introducción de incentivos para la promoción de las energías renovables, procedimientos de operación de las redes de transportes y distribución y nuevos retos reguladores (p. ej.: smart grids y vehículos eléctricos).

 • Planificación energética: utilización de herramientas de simulación avanzada para el asesoramiento de la definición de políticas energéticas y desarrollo de estudios en fiscalidad ambiental.

 • Sistemas de energía inteligente: integración de plataformas de simulación y optimización para la investigación en el ámbito de las smart grids y la identificación de nuevas oportunidades en los mercados eléctricos y en la gestión activa de la demanda.


Dra.Cristina Corchero
Cap Grup Economia de l’Energia
Gabriela Benveniste
Enginyera de Projectes
Luis Trilla
Becario Doctoral
José Luis Dominguez
Becario Doctoral
Mikel de Prada
Becario Doctoral
Manel Sanmarti
Adjunt a Cap de l'Àrea Electrònica de Potència i Xarxes Elèctriques
Lucia Igualada
Enginyera de Projectes
Alba Colet
Ingeniero de Proyectos
Alaia Sola
Enginyera de Projectes
Pol Paradell
Enginyer de Projectes
Markus Lerch
Becari Doctoral
Josep Homs
Enginyer de Projectes
Adedotun J. Agbemuko
Becari Doctoral
Sara Siniscalchi
Becari Doctoral
Mattia Barbero
Enginyer de Projectes
Dra. Cristina Nuñez del Toro
Investigadora
Jordi Farre Montane
Enginyer de Projectes
Anna Palau
Enginyer de Projectes
Guillermo Domínguez
Enginyer de Projectes
Marta Rodríguez
Enginyer de Projectes
Anzhelika Ivanova
Investigadors Pre-Doctorals
Dr. Lluc Canals Casals
Investigador
 • REFER: El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica. La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferent. Amb la intenció de millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat. Així, els objectius principals son: i) millorar l’eficiència de calefacció dels edificis residencials (element important del consum energètic d’aquesta tipologia d’edificis); ii) optimitzar el consum i autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica; iii) desenvolupament de sistemes de generació d’energia, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i de disseny d’edificació incorporant tecnologies.  Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • NAenCAT: El projecte NAenCAT pretén ser un referent de les noves Smart Grid, dotant d'innovadors sistemes de sensorització, telecomandament i automatització distribuïda a la xarxa elèctrica de Catalunya. D'una banda, en el projecte es desenvoluparan nous sensors adaptats a les característiques tècniques de la xarxa elèctrica de Catalunya, el que permetrà augmentar el coneixement del que està passant a la xarxa. D'altra banda, s'ampliaran les capacitats dels sistemes de telecomandament actuals, que seran més robustos i de menor cost, la qual cosa permetrà flexibilitzar l'operació de xarxa i un desplegament més ràpid. Fruit del major coneixement que es tindrà de la xarxa gràcies al sistema de sensorització, el telecomandament disposarà d'informació més fiable, precisa i actualitzada per gestionar de forma centralitzada la xarxa i anticipar possibles congestions en la mateixa o solucionar incidències existents de forma eficaç. A un altre nivell d'operació de la xarxa, s'incorporarà una solució innovadora per a l'automatització intel·ligent distribuïda que complementi la solució de telecomandament centralitzat actual, el que permetrà que la xarxa s'auto-cicatritzi sola en cas d'avaria. L'automatització distribuïda de les xarxes de distribució requerirà de les tecnologies d'avantguarda en el sistema de sensorització que es desenvoluparan en aquest projecte. Totes aquestes tecnologies s'instal·laran i validaran a la xarxa, per poder estudiar el seu impacte i benefici pel que fa als sistemes actuals i així poder planificar la seva instal·lació massiva a mig termini, convertint la xarxa elèctrica de Catalunya en una xarxa encara més intel·ligent. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • DER – IREC 22 @ MICROGRID: construcció d'una plataforma experimental que integrarà en una microxarxa intel·ligent i interconnectada un conjunt dels DER (Distributed Energy Ressources) existents amb elements de consum energètic.
 • Digital HOME- IREC Living Lab: creació d’una plataforma multicanal de continguts interactius i personalitzats per a l’eficiència energètica en l’edificació.
 • V.E.R.D.E.: investigar les tecnologies que permetran la integració del vehicle elèctric a Espanya com també la seva introducció en el mercat espanyol.
 • GREEN eMOTION: desenvolupament i demostració d’un marc únic i fàcil d’utilitzar per a una electromobilitat verda a Europa.
 • Charge & Ride: millorar l’eficiència energètica d’un sistema ferroviari entès com a un subsistema dins d’una microxarxa.
 • NOVARE: avaluació de l’impacte dels vehicles elèctrics amb un demostrador de càrrega lenta de 10kW i un de càrrega ràpida de 50kW. Desenvolupament de la tecnologia V2G i integració dels punts de càrrega a la microxarxa.
 • SURTIDOR: estudi, concepció i prova d’una instal·lació de recàrrega ultraràpida amb bateries de corrent directe per a vehicles elèctrics que transferiran la potència per contacte directe.
 • KIC-Subestacions Actives: ampliar la capacitat de la xarxa intel·ligent per a una explotació integral de la producció energètica dels DER, com també per gestionar les demandes i els serveis que ofereixen el transport elèctric i l’emmagatzematge domèstic tot maximitzant la seva integració a la xarxa a través de subestacions actives de distribució.
 • KIC-EVCity: per tal de reduir l’ús de l’energia i l’impacte ambiental/en la salut del transport individual en els entorns urbans, cal un enfocament integral per a una transició cap a un sistema de transport electrificat i sostenible basat en portadors energètics locals i renovables. Això s’aconseguirà mitjançant el desenvolupament d’una integració simple, eficient i cost-eficaç dels vehicles elèctrics a les zones urbanes.
 • KIC-Smart Power: desenvolupar mètodes innovadors per a un disseny i un funcionament eficient d’una xarxa intel·ligent i coordinar les aplicacions de xarxes intel·ligents innovadores.
 • KIC-Instinct: l’objectiu d’aquest projecte és aconseguir un disseny òptim de solucions ICT que siguin resistents, segures, interoperables i escalables per tal de produir xarxes de distribució actives i que facilitin nous models d’implicació del client.
 • Windleader: modelatge i control d’aerogeneradors i parcs eòlics. Desenvolupament d’algoritmes de control per a un generador síncron d’imant permanent i per a un motor amb doble alimentació en aplicacions de generació d’energia eòlica.
 • EMERGE: estudi i desenvolupament d’enginyeria elèctrica associada a l’energia eòlica marina en aigües profundes: generació, configuració i transmissió del generador, tipus de corrent AC/DC, connexió amb la costa, etc.
 • VENDAVAL: anàlisi, disseny i simulació de possibles configuracions de parcs eòlics marins.
 • AZIMUT: millores conceptuals de tres components principals d’un aerogenerador offshore de gran potència: pales del rotor, tren de transmissió i subestructures.
 • KIC-OFFWINDTECH: l’objectiu d’aquest projecte és identificar els principals desafiaments i limitacions de l’energia eòlica marina i buscar i analitzar alternatives viables en el camp de la transmissió energètica, analitzar la tecnologia i les pales marines.