IREC
Áreas tecnológicas y de Investigación
Los Proyectos
Bolsa de trabajo
Transparencia
Noticias

Proyectos destacados:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financiado por:


Miembros de:

cerca
acer

acer

Campus Energia

  • Imprimir

Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 17 places de Professionals

 


Data Publicacio llista candidats/es definitiva 7 de Febrer de 2019 

LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS/ES 


Data Publicacio llista provisional d'aspirants rebutjats 30 de Gener de 2019

 

LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS REBUTJATS

 


 

 Data Publicacio llista provisional d'aspirants rebutjats 30 de Gener de 2019

LLISTA PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS/ES

 


 

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

 

ANUNCI de convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació.

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2018, la Fundació procedeix a la publicació de la seva oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2018 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de 17 places de professionals (6 places per estabilització de llocs de treball i 11 places per Taxa de Reposició), com a personal laboral, i ocupades actualment de forma interina o temporal.

La resolució de la convocatòria d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí o temporal que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria i la descripció de les places a cobrir es troben al web de la Fundació http://www.irec.cat. Les persones interessades en ser candidates podran presentar les seves sol·licituds durant quinze dies hàbil a comptar a partir del dia de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL

Relació de places convocades:

C.Places Ubicació (C.T. Barcelona) Nº Referencia   Estat Plaça 
Administratiu C Area Econòmica NºRef. 342018   Primera Fase
   -Candidats superen la primera fase N.Ref. 34/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (13/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 34/2019 (Data Adjudicació 09/07/2019)


Tècnic Laboratori Grup Nanoionics NºRef. 35/2018   Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 35/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (13/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 35/2018 (Data Adjudicació 03/04/2019)


R2 Consolidat Grup Nanoionics NºRef. 36/2018   Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 36/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (13/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 36/2018 (Data Adjudicació 03/04/2019)


R2 Consolidat Grup Nanoionics NºRef. 37/2018   Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 37/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (13/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 37/2018 (Data Adjudicació 03/04/2019)


R2 Pre-Consolidat Grup Solar NºRef. 38/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 38/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (07/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 38/2018 (Data Adjudicació 29/03/2019)


Tècnic Laboratori Grup Solar NºRef. 39/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 39/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (07/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 39/2018 (Data Adjudicació 29/03/2019)


Tècnic Laboratori Area Materials NºRef. 40/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 40/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (07/03/2019) Convocatoria prova escrita 15 de Març de 2019 a les 12 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 40/2018 (Data Adjudicació 22/03/2019) 

 


 

R2 Pre-Consolidat Grup Emmagatzematge NºRef. 41/2018     Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 41/2018 (Data resolució 11/04/2019) 
   - (24/04/2019) Convocatoria prova escrita 29 d'Abril de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 41/2019 (Data Adjudicació 05/06/2019)


R2 Consolidat Grup Emmagatzematge NºRef. 42/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 42/2018 (Data resolució 11/04/2019)
   - (12/04/2019) Convocatoria prova escrita 16 d'Abril de 2019 a les 10 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 42/2019 (Data Adjudicació 05/06/2019)


R2 Pre-Consolidat Grup Emmagatzematge  NºRef. 43/2018    Primera Fase 
    - Candidats superen la primera fase N.Ref. 43/2018 (Data resolució 11/04/2019)
    - (24/04/2019) Convocatoria prova escrita 29 d'Abril de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN
    - Adjudicació plaça 43/2019  (Data Adjudicació 05/06/2019)


R2 Pre-Consolidat Grup Sistema de Potencia NºRef. 44/2018    Primera Fase
   -Candidats superen la primera fase NºRef. 44/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (08/03/2019) Convocatoria prova escrita 18 de Març de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 44/2018 (Data Adjudicació 26/03/2019)


R2 Pre-Consolidat Grup Sistema de Potencia NºRef. 45/2018    Primera Fase
   -Candidats superen la primera fase N.Ref. 45/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (08/03/2019) Convocatoria prova escrita 18 de Març de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN


R1 Enginyer Project Grup Sistema de Potencia NºRef. 46/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 46/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (08/03/2019) Convocatoria prova escrita 18 de Març de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 46/2018 (Data Adjudicació 26/03/2019)


R1 Enginyer Project Grup Energy Systems Analytics NºRef. 47/2018   Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 47/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (08/03/2019) Convocatoria prova escrita 18 de Març de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN

 


 

R1 Enginyer Project Grup Energy Systems Analytics NºRef. 48/2018    Primera Fase
   -Candidats superen la primera fase NºRef. 48/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (08/03/2019) Convocatoria prova escrita 18 de Març de 2019 a les 15 hores a la seu de l'IREC de BCN

   - Adjudicació plaça 48/2019 (Data Adjudicació 30/04/2019)


R2 Pre-Consolidat Grup Bfus NºRef. 49/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 49/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (13/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 49/2018 (Data Adjudicació 29/03/2019)


Administratiu A Grup KTT NºRef. 50/2018    Primera Fase
   - Candidats superen la primera fase NºRef. 50/2018 (Data resolució 01/03/2019)
   - (13/03/2019) Convocatoria prova escrita 20 de Març de 2019 a les 14 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació plaça 50/2018 (Data Adjudicació 29/03/2019) 
Sant Adrià de Besòs, December 20th 2018

Joan Ramon Morante Lleonart
Director IREC