IREC
Áreas tecnológicas y de Investigación
Los Proyectos
Bolsa de trabajo
Transparencia
Noticias

Proyectos destacados:

KIC

bFUS

bFUS

 

Financiado por:


Miembros de:

cerca
acer

acer

Campus Energia

  • Imprimir

Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals

 

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

 

 ANUNCI de convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2018, prorrogats pel 2019, la Fundació procedeix a la publicació de la seva oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici 2019 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de 3 places de professionals (places per estabilització de llocs de treball i per Taxa de Reposició), com a personal laboral, i ocupades actualment de forma interina o temporal.

La resolució de la convocatòria d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí o temporal que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria i la descripció de les places a cobrir es troben al web de la Fundació http://www.irec.cat. Les persones interessades en ser candidates podran presentar les seves sol·licituds durant quinze dies hàbil a comptar a partir del dia de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2019

 CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2019

Relació de places convocades:

Llista provisional  d'aspirants/es admesos/es

Data publicacio llista definitiva candidats admesos 5 de Febrer de 2020

Llista definitiva candidat/es 

Categoria Places      Ubicació (Centre Treball Barcelona)            Nª Referencia

Tècnic Laboratori                 Area Materials                       NºRef. 52/2019
   - (Modificació) Tècnic Laboratori Area Materials NºRef. 52/2019
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 52/2019
   - (03/03/2020) Convocatoria prova escrita 12 de Març de 2020 a les 15:30 hores a la seu de l'IREC de BCN
   - Adjudicació Plaça NºRef. 52/2019 (data adjudicació 18/05/2020)
R1 Enginyer Project              Grup EMS                           NºRef. 53/2019
   - Aquesta posició ha quedat buida, no s'han presentat candidats
Cap de Secció (S4)              Grup KTT                           NºRef. 54/2019
   - Candidats superen la primera fase N.Ref. 54/2019
   - (03/03/2020) Convocatoria prova escrita 12 de Març de 2020 a les 15:30 hores a la seu de l'IREC de BCN

Sant Adrià de Besòs, 13 de Desembre de 2019
Joan Ramon Morante Lleonart
Director general
IREC

 Data Publicacio llista provisional d'aspirants admesos 28 de Gener de 2020