L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Full Stack Developer (R2) NºRef.58/2019
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
R2 Pre-Consolidated in the field of Energy Analytics (NºRef.36/2019)
Engineer Project / Researcher – WEDISTRICT (NºRef. 42/2019)
Postdoctoral Researcher on cathode composites for advanced Li-ion batteries (NºRef.43/2019)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.49/2019)
R1 Project Engineer for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (NºRef.50/2019)
R2 Pre-consolidated for LCA and LCC (NºRef.51/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Energy Management Systems Engineer NºRef 56/2019
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R2 Preconssolidated Position - MastePV Project (NºRef.1/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer (NºRef.2/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - MasterPV Project (NºRef.3/2020)
R2 Pre-consolidated Position - Duracis Project (NºRef.4/2020)
Research support technician (NºRef.5/2020)
R1 Project Engineer for Power Systems (NºRef.6/2020)
R1 Project Engineer for Nanoionics and Fuel Cells (NºRef. 7/2020)
R2 Pre-Consolidated Position - Thermal Group (Nº Ref.8/2020)
R1 Project engineer for LCA and LCC (NºRef. 9/2020)
Researcher in the field of Power Electronics (NºRef.10/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Positive Energy Districts (NºRef. 13/2020)
R2 Project Engineer - Plataforma DSO Project (NºRef.14/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Communications and Cybersecurity of Smart Grids (NºRef. 15/2020)
R1 Project Engineer for Energy Systems Analytics (NºRef.16/2020)
R2 Researcher Postion - Energy Systems Analytics(NºRef.17/2020)
Project Engineer (R1/R2) for Fusion Energy and Particle Accelerators technologies (N.Ref. 18/2020)
Project Manager - Corewind Project - NºRef.19/2020
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

 • Imprimeix

Finançament d’infraestructures

Les infraestructures científiques i tecnològiques de l’IREC han estat finançades per les següents Administracions Públiques en les seves diferents convocatòries anuals:

 • Fons FEDER, Programa Operatiu Catalunya 2007-2013, per import de 14 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures de l’IREC a la seu de Barcelona. 
   
 • Fons FEDER, Programa Operatiu Catalunya 2007-2013, per import de 2 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures de l’IREC a la seu de Tarragona.  
   
 • Fons FEDER, "Fondo Tecnológico Ministerio de Ciencia e Innovación", per import de 3,7 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures del centre d’assaig d’energia eòlica marina de l’IREC a Tarragona, anticipats per la convocatòria "Innplanta 2010-2012 del Subprograma de Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación". 
   
 • Finançament de les infraestructures de l’IREC en el període 2009-2011 per 2 milions d’euros, dels Pressupostos de l’Estat de 2009 en la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, en la seva secció 32, mitjançant el conveni del "Ministerio de Ciencia e Innovación" amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
   
 • Finançament de les infraestructures de l’IREC en el període 2010-2012, per 4 milions d’euros, dels Pressupostos de l’Estat de 2010 en la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, en la seva secció 32, mitjançant el conveni del "Ministerio de Ciencia e Innovación" amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
   
 • Finançament de les infraestructures del centre d’assaig d’energia eòlica marina de l’IREC a Tarragona en el període 2010-2012, per 2,5 milions d’euros, dels Pressupostos de l’Estat de 2010 en la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, en la seva secció 32, mitjançant el conveni del ‘’Ministerio de Industria, Turismo y Comercio’’ amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
   
 • Subvenció Pluriennal de la Generalitat de Catalunya per 5 milions d’euros per al finançament de les infraestructures de l’IREC en el període 2010-2012.
   
 • Subvenció Nominativa de l’exercici 2010 per a la Cooperació entre l’Administració Estatal i les Comunitats Autònomes, del ‘’Ministerio de Ciencia e Innovación’’, per import de 0,1 milions d’euros.
   
 • Préstecs de la convocatòria ‘’Innplanta 2010-2012 del Subprograma de Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación’’, per import de 20 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures científiques i tecnològiques de l’IREC a les seves seus de Barcelona i Tarragona.
   
 • Préstecs de la convocatòria ‘’Acteparq 2009 del Subprograma de Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Ciencia e Innovación’’, per import de 4,7 milions d’euros, per al finançament de les infraestructures científiques i tecnològiques de l’IREC a les seves seus de Barcelona i Tarragona.

   

logos finançament