L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

  • Imprimeix

Les persones


Director

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Responsable Comunicació i Assistent Direcció
Elisabeth Chulilla

Grup d'Energia Tèrmica i Edificació

Group Leader d'Energia Tèrmica i Edificació
Dr. Jaume Salom

Cap de Laboratori
Dra. Elena Fuentes

Investigadors
Dra. Joana Aina Ortiz

Enginyer de Projectes
Ivan Bellanco
Paolo Taddeo
Ramón Pascual

Tècnics de Laboratori
Francisco Belio

Becaris Doctorals
Thibault Pean

Àrea d'Electricitat i Electrònica de Potència

Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència


Adjunt a Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència
Manel Sanmarti

Group Leader Sistemes de Potència
Dr. José Luis Domínguez

Group Leader Energy Systems Analytics 
Dra.Cristina Corchero

Investigador
Dr. LLuís Trilla
Dr. Mikel de Prada
Dra. Cristina Nuñez
Dr. Lluc Canals

Enginyers de Projectes
Lucia Igualada
Gabriel Benveniste
Pol Paradell
Alba Colet
Josep Homs
Alaia Sola
Mattia Barbero
Jordi Farre
Anna Palau
Guillermo Domínguez
Anzhelika Ivanova
Marta Rodríguez

Becaris Doctorals
Markus Lerch
Adedotun J. Agbemuko
Sara Siniscalchi


Àrea de Materials Avançats per a l'Energia

Cap de l'Àrea de Materials Avançats per a l'Energia i Group
Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Adjunta Group Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia
Dra. Teresa Andreu

Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Prof. Dr. Alejandro Pérez

Adjunt Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Dr. Edgardo Saucedo

Group Leader de Nanomaterials Funcionals
Prof. ICREA Dr. Andreu Cabot

Group Leader de Nanoiònica i Piles de Combustible
Prof. ICREA Dr. Albert Tarancon

Tècnics de Laboratori
Dra. Dioulde Sylla
Marti Biset
Dr. Marco Argudo
Dr. Marc Nuñez

Investigadors
Prof. Dr. Narcís Homs
Dr. Alejandro Morata
Dr. Victor Izquierdo
Dr. Marcel Placidi
Dr. Marc Torrell
Dr. Sebastian Murcia
Dr. Aitor Hornes
Dr. Jordi Jacas
Dra. Nina Carretero
Dr. Miguel Morales
Dra. Nerea Alayo
Dr. Félix Urbain
Dr. Federico Baiutti
Dr. Iñigo Garbayo
Dra.Yudania Sánchez
Dr. Jordi Guilera
Dr. Markus Neuschitzer
Dr. Pablo Guardia
Dr. Jose Antonio Díaz
Dra. Lucile Bernadet
Dra. Merce Pacios

Becaris Doctorals
Fco Javier Vázquez
Carlos Ros
Sergio Giraldo
Ignacio Becerril
Ievgenii Liashenko
Francesco Chiabrera
Elba Hernández
Laia Arques
Alejandro Hernández
Hemesh Avireddy

Arturo Javier Pajares
Arianna Pesce
Jacob Andrade
Simone Anelli
Cecília Hernández
Pedro Vidal

Marco Bianchini
Karl Henrik May
Valerie Siller

Projecte bFUS

Enginyer de Projecte
Manel Sanmarti
Oriol Nomen
Daniel Sánchez

Àrea Econòmica i Sistemes

Director Econòmic i de Gestió
Jaume Marfà

Cap de Planificació i Control de Gestió
Vanessa Vall

Planificació i Control de Gestió
Inés Francisco

Cap de Comptabilitat
Yolanda Lara

Cap de Recursos Humans
Francesc Torregrosa

Responsable IT Sistemes
Ramon Mesalles

Gestors de Projectes
Dra. Rita Viaplana
Josep Mª Herrera
Dra. Marta Fonrodona

Promotors
Dra. Anna Magraso

Administratius

Raquel Fontana
Emilio González
Eduard Ramírez

Prevenció de Riscos
Begoña Mediano

Serveis Generals
Montserrat Colomina

Manteniment

Francesc Valls
Miguel Collado