L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

INDUCIS

scalenano

kestcells"

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

  • Imprimeix

Les persones


Director

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Responsable Comunicació i Assistent Direcció
Elisabeth Chulilla

Àrea de Bioenergia i Biocombustibles

Cap de l'Àrea de Bioenergia i Biocombustibles i Group Leader de Noves Matèries Primeres
----------

Investigador
Dr. Carles Torras
Prof. Dr. Joan Salvadó

Tècnica de laboratori
Dra. Ester Clavero

Grup d'Il·luminació 

Group Leader Il·luminació
Dr. Josep Carreras

Investigador
Dr. Jorge Higuera


Grup d'Energia Tèrmica i Edificació

Group Leader d'Energia Tèrmica i Edificació
Dr. Jaume Salom

Cap de Laboratori
Dra. Elena Fuentes

Investigador
Dr. Eduard Oro

Investigadora Junior
Joana Aina Ortiz

Enginyer de Projectes
Laura Siso

Tècnic de Laboratori
Lidia Arce
Ramón Cuenca

Becaris Doctorals
Thibault Pean

Àrea d'Electricitat i Electrònica de Potència

Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència


Adjunt a Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència
Manel Sanmarti

Group Leader Sistemes de Potència
Dr. Oriol Gomis

Adjunt Group Leader Sistemes de Potència
Dr. José Luis Domínguez

Group Leader d'Economia de l'Energia
Dra.Cristina Corchero

Gestors de Projectes
Dra. Marta Fonrodona

Investigador
Dr. Fernando Bianchi
Dr. LLuís Trilla
Dr. Mikel de Prada

Enginyers de Projectes
Gerard del Rosario
Lucia Igualada
Sara González
Gabriel Benveniste
Pol Paradell
Alba Colet
Josep Homs
Alaia Sola 

Becaris Doctorals
Markus Lerch
Adedotun J. Agbemuko
Sara Siniscalchi


Àrea de Materials Avançats per a l'Energia

 

Cap de l'Àrea de Materials Avançats per a l'Energia i Group
Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Adjunta Group Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia
Dra. Teresa Andreu

Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Prof. Dr. Alejandro Pérez

Adjunta Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Dr. Edgardo Saucedo

Group Leader de Nanomaterials Funcionals
Prof. ICREA Dr. Andreu Cabot

Group Leader de Materials i Catàlisi
Prof. Dr. Narcís Homs

Group Leader de Nanoiònica i Piles de Combustible
Dr. Albert Tarancon

Group Leader de Biorefinatge i Conversió Termoquímica
----------

 

Gestor Promotor
Dr. Raúl Benages Vilau

Tècnics de Laboratori 
Dra. Doris Cadavid 
Marti Biset
Dra. Miriam González
Dra. Merce Pacios

Investigadors
Dr. Francisco Hernández
Dra. Cristina Flox
Dr. Alejandro Morata
Dr. Victor Izquierdo
Dr. Marcel Placidi
Dr. Marc Torrell
Dr. Sebastian Murcia
Dr. Florian Oliva
Dra. Michaela Meyns
Dr. Aitor Hornes
Dr. Jordi Jacas
Dra. Nina Carretero
Dr. Moisés Espindola
Dra. Sònia Abelló
Dr. Cesar Berrueco
Dr. Rafael Trocoli
Dr. Miguel Morales
Dr. Marcos Sanles 
Dra. Nerea Alayo 
Dr. Félix Urbain 
Dr. Federico Baiutti
Dr. Iñigo Garbayo
Dr. Caroline Willich
Dra.Yudania Sánchez

Becaris Doctorals
Fco Javier Vázquez
Carlos Ros
Sergio Giraldo
Gerard Gadea
Ignacio Becerril
Pengyi Tang
Ievgenii Liashenko
Francesco Chiabrera
Elba Hernández
Laia Arques
Alejandro Hernández
Hemesh Avireddy

Arturo Javier Pajares

Projecte bFUS

Enginyer de Projecte
Manel Sanmarti
Oriol Nomen

Àrea Econòmica i Sistemes

Director Econòmic i de Gestió
Jaume Marfà

Cap de Planificació i Control de Gestió
Vanessa Vall

Planificació i Control de Gestió
Inés Francisco

Cap de Comptabilitat
Yolanda Lara

Responsable del Servei de Gestió de la Recerca
Dr.Francisco Hernández

Cap de Recursos Humans
Francesc Torregrosa

Responsable IT Sistemes
Ramon Mesalles

Jurídics
Marta Pons de Vall

Gestors de Projectes
José Miguel Sanjuan
Dra. Rita Viaplana
Josep Mª Herrera
Laura Val

Administratius
Raquel Fontana
Yolanda Lara
Emilio González
Eduard Ramírez
Ana Paula Solis

Documentalista
Ferran Julve

Serveis Generals
Silvia Vicens

Manteniment

Francesc Valls
Miguel Collado