• Imprimeix

Les persones


Director

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Responsable Comunicació i Assistent Direcció
Elisabeth Chulilla

Grup d'Energia Tèrmica i Edificació

Group Leader d'Energia Tèrmica i Edificació
Dr. Jaume Salom

Cap de Laboratori
Dra. Elena Fuentes

Investigadors
Dr. Eduard Oro
Dra. Joana Aina Ortiz

Enginyer de Projectes
Ivan Bellanco
Josep Xavier Lorenzo
Veronica Impala
Paolo Taddeo

Tècnics de Laboratori 
Francisco Belio

Becaris Doctorals
Thibault Pean

Àrea d'Electricitat i Electrònica de Potència

Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència


Adjunt a Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència
Manel Sanmarti

Group Leader Sistemes de Potència
Dr. José Luis Domínguez

Group Leader d'Economia de l'Energia
Dra.Cristina Corchero

Investigador
Dr. LLuís Trilla
Dr. Mikel de Prada
Dra. Cristina Nuñez

Enginyers de Projectes
Lucia Igualada
Gabriel Benveniste
Pol Paradell
Alba Colet
Josep Homs
Alaia Sola 
Mattia Barbero
Jordi Farre
Anna Palau
Guillermo Domínguez
Marta Rodríguez 

Becaris Doctorals
Markus Lerch
Adedotun J. Agbemuko
Sara Siniscalchi
Anzhelika Ivanova

Àrea de Materials Avançats per a l'Energia

Cap de l'Àrea de Materials Avançats per a l'Energia i Group
Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Adjunta Group Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia
Dra. Teresa Andreu

Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Prof. Dr. Alejandro Pérez

Adjunta Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Dr. Edgardo Saucedo

Group Leader de Nanomaterials Funcionals
Prof. ICREA Dr. Andreu Cabot

Group Leader de Nanoiònica i Piles de Combustible
Dr. Albert Tarancon

Tècnics de Laboratori 
Dra. Dioulde Sylla 
Marti Biset
Dra. Merce Pacios
Dr. Marco Argudo

Investigadors 
Prof. Dr. Narcís Homs
Dra. Cristina Flox
Dr. Alejandro Morata
Dr. Victor Izquierdo
Dr. Marcel Placidi
Dr. Marc Torrell
Dr. Sebastian Murcia
Dr. Florian Oliva
Dr. Aitor Hornes
Dr. Jordi Jacas
Dra. Nina Carretero
Dr. Moisés Espindola
Dr. Miguel Morales
Dr. Marcos Sanles 
Dra. Nerea Alayo 
Dr. Félix Urbain 
Dr. Federico Baiutti
Dr. Iñigo Garbayo
Dra.Yudania Sánchez
Dr. Jordi Guilera
Dra. Valerie Siller
Dr. Markus Neuschitzer
Dr. Pablo Guardia
Dr. Jose Antonio Díaz
Dra. Lucile Bernadet

Becaris Doctorals
Fco Javier Vázquez
Carlos Ros
Sergio Giraldo
Gerard Gadea
Ignacio Becerril
Pengyi Tang
Ievgenii Liashenko
Francesco Chiabrera
Elba Hernández
Laia Arques
Alejandro Hernández
Hemesh Avireddy

Arturo Javier Pajares
Tammy Leung
Arianna Pesce
Jacob Andrade
Simone Anelli

Projecte bFUS

Enginyer de Projecte
Manel Sanmarti
Oriol Nomen

Àrea Econòmica i Sistemes

Director Econòmic i de Gestió
Jaume Marfà

Cap de Planificació i Control de Gestió
Vanessa Vall

Planificació i Control de Gestió
Inés Francisco

Cap de Comptabilitat
Yolanda Lara

Cap de Recursos Humans
Francesc Torregrosa

Responsable IT Sistemes
Ramon Mesalles

Gestors de Projectes
Dra. Rita Viaplana
Josep Mª Herrera
Dra. Marta Fonrodona
Dra. Silvia Ortega

Administratius

Raquel Fontana
Emilio González
Eduard Ramírez

Serveis Generals
Montserrat Colomina

Manteniment

Francesc Valls
Miguel Collado