L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

INDUCIS

scalenano

kestcells"

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

  • Imprimeix

Les persones


Director

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Responsable Comunicació i Assistent Direcció
Elisabeth Chulilla

Grup d'Il·luminació

Group Leader d'Il·luminació
Dr. Josep Carreras

Grup d'Energia Tèrmica i Edificació

Group Leader d'Energia Tèrmica i Edificació
Dr. Jaume Salom

Cap de Laboratori
Dra. Elena Fuentes

Investigador
Dr. Eduard Oro

Investigadora Junior
Dra. Joana Aina Ortiz

Enginyer de Projectes
Laura Siso
Ivan Bellanco

Tècnics de Laboratori 
Francisco Belio

Becaris Doctorals
Thibault Pean

Àrea d'Electricitat i Electrònica de Potència

Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència


Adjunt a Cap de l'Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència
Manel Sanmarti

Group Leader Sistemes de Potència
Dr. José Luis Domínguez

Group Leader d'Economia de l'Energia
Dra.Cristina Corchero

Investigador
Dr. Fernando Bianchi
Dr. LLuís Trilla
Dr. Mikel de Prada
Dra. Cristina Nuñez

Enginyers de Projectes
Gerard del Rosario
Lucia Igualada
Sara González
Gabriel Benveniste
Pol Paradell
Alba Colet
Josep Homs
Alaia Sola 
Manel Grau
Mattia Barbero
Jordi Farre 

Becaris Doctorals
Markus Lerch
Adedotun J. Agbemuko
Sara Siniscalchi


Àrea de Materials Avançats per a l'Energia

 

Cap de l'Àrea de Materials Avançats per a l'Energia i Group
Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia

Prof. Dr. Joan Ramon Morante

Adjunta Group Leader d'Emmagatzematge i Sistemes Autònoms d'Energia
Dra. Teresa Andreu

Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Prof. Dr. Alejandro Pérez

Adjunta Group Leader de Materials i Sistemes Solars
Dr. Edgardo Saucedo

Group Leader de Nanomaterials Funcionals
Prof. ICREA Dr. Andreu Cabot

Group Leader de Nanoiònica i Piles de Combustible
Dr. Albert Tarancon

Gestor Promotor
Dr. Raúl Benages Vilau

Tècnics de Laboratori 
Dra. Doris Cadavid 
Marti Biset
Dra. Miriam González
Dra. Merce Pacios
Dr. Marco Argudo

Investigadors 
Prof. Dr. Narcís Homs
Dra. Cristina Flox
Dr. Alejandro Morata
Dr. Victor Izquierdo
Dr. Marcel Placidi
Dr. Marc Torrell
Dr. Sebastian Murcia
Dr. Florian Oliva
Dra. Michaela Meyns
Dr. Aitor Hornes
Dr. Jordi Jacas
Dra. Nina Carretero
Dr. Moisés Espindola
Dr. Rafael Trocoli
Dr. Miguel Morales
Dr. Marcos Sanles 
Dra. Nerea Alayo 
Dr. Félix Urbain 
Dr. Federico Baiutti
Dr. Iñigo Garbayo
Dra. Caroline Willich
Dra.Yudania Sánchez
Dr. Jordi Guilera

Becaris Doctorals
Fco Javier Vázquez
Carlos Ros
Sergio Giraldo
Gerard Gadea
Ignacio Becerril
Pengyi Tang
Ievgenii Liashenko
Francesco Chiabrera
Elba Hernández
Laia Arques
Alejandro Hernández
Hemesh Avireddy

Arturo Javier Pajares
Tammy Leung
Arianna Pesce
Jacob Andrade

Projecte bFUS

Enginyer de Projecte
Manel Sanmarti
Oriol Nomen

Àrea Econòmica i Sistemes

Director Econòmic i de Gestió
Jaume Marfà

Cap de Planificació i Control de Gestió
Vanessa Vall

Planificació i Control de Gestió
Inés Francisco

Cap de Comptabilitat
Yolanda Lara

Cap de Recursos Humans
Francesc Torregrosa

Responsable IT Sistemes
Ramon Mesalles

Gestors de Projectes
Dra. Rita Viaplana
Josep Mª Herrera
Dra. Marta Fonrodona

Administratius

Raquel Fontana
Emilio González
Eduard Ramírez

Serveis Generals
/Documentalista
Ferran Julve

Manteniment

Francesc Valls
Miguel Collado