L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
R1 PhD BMS development for EV (NºRef. 33/2019)
Convocatòria per la Cobertura Definitiva de 3 places de Professionals
Data scientist R1 NºRef.57/2019
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Energy Systems (NºRef. 11/2020)
R1 First Stage Researcher / Project Engineer - Models (NºRef. 12/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Communications and Cybersecurity of Smart Grids (NºRef. 15/2020)
R2 Researcher Postion - Energy Systems Analytics(NºRef.17/2020)
Project Manager Planta Piloto (NºRef. 20/2020)
Competitive research projects developer (NºRef. 21/2020)
“Energy for Society” (XRE4S) Manager Assistant (NºRef. 22/2020)
Experienced Researcher in the field of Grid Integration of RES (N.Ref.23/2020)
R2 Preconsolidated Position - MastePV Project (NºRef.24/2020)
Laboratory Technician in Catalysis (NºRef.26/2020)
Call for Expressions of Interest for the submission of MSCA-IF
Recognised / Post-doc Researcher – Energy in Buildings (NºRef.27/2020)
Experienced researcher in Energy Systems Analytics (R3) (NºRef.28/2020)
Post Doc on Energy Systems Integration (R2) NºRef. 29/2020
PostDoc Position in 3D Printed Solid Oxide Fuel Cells (NºRef.30/2020)
R1 Researcher for MasterPV Project (NºRef.31/2020)
R1 Researcher for Sensate Project (NºRef.32/2020)
R1 Researcher / Project Engineer CUSTOM Project (NºRef.33/2019)
R2 Consolidated Position (Nº Ref.34/2020)
R1 Firts Stage Research Position Carboformic Project (NºRef 35/2020)
R1 First Stage Research Position Uncorrelated Project (Nº36/2020)
R1 First Stage Research Position Uncorrelated Project (Nº37/2020)
R1 Project Engineer - Researcher in the field of Power Electronics (NºRef. 38/2020)
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

 • Imprimeix

Missió, Visió, Objectius i Valors

Missió

Contribuir al desenvolupament sostenible de la societat i augmentar la competitivitat de les empreses mitjançant:

 • innovació i desenvolupament de nous productes tecnològics,
 • recerca a mitjà i llarg termini,
 • desenvolupament científic i coneixement tecnològic en l’àmbit de l’energia.
Visió

Esdevenir un centre d’excel·lència i de referència internacional en les línies tecnològiques d’acció establertes, mitjançant la recerca, el desenvolupament tecnològic, la innovació i el treball en coordinació amb l’administració pública, les empreses i les universitats.

Objectius
 • Promoure i desenvolupar la recerca en energia per obtenir resultats d’alt valor científic i tecnològic a mitjà i llarg termini.
 • Liderar el desenvolupament de les línies tecnològiques energètiques aprovades per l’Institut, orientant-les a les demandes de les empreses del sector.
 • Oferir serveis d’enginyeria d’alt valor afegit a les empreses del sector energètic.
 • Esdevenir consultor estratègic per a l’Administració en temes d’energia.
 • Construir una xarxa de col·laboracions amb els principals centres tecnològics i de recerca nacionals i internacionals en l’àmbit energètic.
 • Oferir a les empreses i als emprenedors les innovacions tecnològiques fruit de la recerca.
 • Col·laborar en la formació especialitzada de les universitats catalanes.
 • Posar a disposició dels departaments de les universitats els laboratoris i equipaments de l’Institut.
Valor Corporatiu: compromís amb la igualtat d'oportunitats de gènere i gestió de la diversitat

La cultura de l'IREC es caracteritza per la transmissió de valors d'igualtat, conciliació, ètica i solidaritat.
Vetllem per que el principi de transversalitat inherent a una política de gènere integral s'executi en totes i cadascunes de les polítiques i accions que es duen a terme dins de l'institut.
La realització del nostre Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Gènere, posa de manifest el compromís de la Direcció amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Els nostres procediments per a la gestió de les persones respecten el valor de la diversitat i fomenten accions responsables, amb perspectiva de gènere, que permeten fer real i efectiu aquest valor a nivell corporatiu.
La igualtat de gènere contempla la idea que tots els éssers humans són lliures per desenvolupar les seves habilitats personals i prendre decisions sense la limitació imposada pels rols de gènere estrictes, de manera que els diferents comportaments, aspiracions i necessitats d'homes i de dones es considerin, valorin i afavoreixin d’igual manera.
Valorem el talent, en les competències de les persones, independentment que siguin homes o dones. La selecció i promoció es basen en els mèrits.