L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Transparència
Notícies

Projectes destacats:

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

  • Imprimeix

Benvinguts a la web de l'IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) va ser creat per contribuir en l’objectiu de fer un futur energèticament més sostenible tenint present la competitivitat econòmica i proveint la societat amb la màxima seguretat energètica.

Aquesta aportació es fa des del desenvolupament científic i tecnològic. La recerca requereix una visió a llarg termini per tal de permetre identificar els reptes energètics del futur. L’Institut, però, també treballa el desenvolupament de tecnologies que permetran a les empreses  implantar solucions innovadores immediates.

L’IREC s’emmarca en el sistema econòmic català, espanyol i internacional, i és per això que, d’una manera singular i significada, els seus patrons institucionals i empresarials han ajuntat esforços cap un objectiu comú: la creació de valor mitjançant l’impuls del coneixement científic i del desenvolupament tecnològic en el sector energètic. Un sector de conseqüències globals que porta l’IREC a ser dins un àmbit d’actuació internacional, convertint-se en un referent en algunes de les seves àrees.

L’IREC és un institut d’investigació on participen persones que saben que a través de l’Institut es pot contribuir a dibuixar un futur energèticament més sostenible en un entorn d’excel·lència.

Com ja és ben conegut, cal trobar l’equilibri entre desenvolupament energèticament sostenible, competitivitat econòmica i seguretat de subministrament energètic. Cada país i cada situació busca un punt d’equilibri diferent, però hi ha uns objectius comuns: reduir les emissions de carboni per sota dels 500 pmm abans de l’any 2050.

En tot cas, l’Institut va neixer sota el marc de les polítiques energètiques i de recerca tecnològica de Catalunya, d’Espanya i de la Unió Europea, que marquen les estratègies a llarg termini.

L’IREC ajudarà a desenvolupar i aplicar les noves oportunitats del sector energètic comprometent-se amb la realitat social present i futura.