Prototips per a la fabricació de combustibles sintètics per aviació i transport marítim

  • Energy storage

El projecte POLITE – que significa “Desenvolupament de Prototips per a TEcnologies POwer-to-LIquid”— ha arribat a la seva fi el 31 de maig de 2024. L’objectiu principal del projecte era desenvolupar prototips per a la conversió electroquímica de CO2 a CO, i per a la conversió catalítica de syngas (CO + H2) a hidrocarburs de combustible líquid que poden ser utilitzats en sectors que són difícils de descarbonitzar com l’aviació i el transport marítim. El projecte ha inclòs l’avaluació i l’anàlisi tecno-econòmic de les rutes per convertir el CO2 en combustibles líquids mitjançant processos de dos passos que combinen l’electrocatàlisi i la catàlisi tèrmica.

El projecte ha inclòs estades en dues empreses del sector energètic: MMM Energy (Espanya) i Hysytech S.r.l. (Itàlia). S’ha establert una col·laboració activa amb aquestes empreses per al disseny i la fabricació d’un reactor químic capaç de treballar a pressions moderades (2.0 MPa) per a la conversió de syngas a combustibles líquids (MMM Energy), i una pila electroquímica de 640cm2 per a l’electro-reducció de CO2 a baixa temperatura capaç d’aconseguir densitats de corrent > 100 mA/cm2. Aquest projecte Tecniospring ha permès a l’IREC desenvolupar noves capacitats i prototips per a l’estudi i escalat de combustibles líquids sintètics utilitzant CO2 i hidrogen verd com a matèria primera.

Cel·les electroquímiques, elèctrodes, models i prototips per la fabricacó de combustibles sintètics per aviació i transport marítim desenvolupats durant el projecte POLITE
Cel·les electroquímiques, elèctrodes, models i prototips per tecnologies Power-to-Liquid desenvolupades durant el projecte POLITE

L’IREC ha tingut el plaer d’acollir al Dr. Andrés Alberto García Blanco com a industrial de Tecniospring. Tecniospring és el programa internacional de talent d’ACCIÓ, que impulsa els processos de transferència de tecnologia oferint a les empreses d’R+D i als centres TECNIO contractes laborals de 2 anys per acollir un investigador.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l’acord de subvenció Marie SkłodowskaCurie No 801342 (Tecniospring INDUSTRY), així com de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya.