Comitè Científic

Comite cientific_IREC__banner

Prof. Dr. Verónica Bermúdez Benito

La professora Verónica Bermúdez Benito és directora d’investigació sènior de QEERI (Institut de Recerca Ambiental de Qatar), on és la directora del Centre d’Energia i lider del grup de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació en energia. També és autora o coautora de més de 120 articles científics en revistes de renom.

Prof. Dr. Antonio Conejo

Antonio J. Conejo és professor titular d’Enginyeria de Sistemes Integrats a la Ohio State University, Ohio, ha publicat més de 200 articles en revistes científiques i és l’autor o coautor de llibres publicats per Springer, John Wiley, McGraw-Hill i CRC. Ha estat investigador principal de molts projectes de recerca finançats per agències públiques i la indústria elèctrica i ha dirigit 23 tesis doctorals.

Prof. Dr. Ursula Eicker

La professora Ursula Eicker és la nova presidenta del programa Canadà Excellence Research Chairs (CERC) de la Universitat Concordia de Mont-real, on dirigeix un ambiciós programa d’investigació per a ciutats de nova generació sense carboni. Ha publicat sis llibres sobre edificis sostenibles i sistemes d’energies urbanes renovables i més de 400 articles, 77 d’ells revisats per experts.

Prof. Dr. Claes G. Granqvist

Claes G Granqvist és professor emèrit de Física de l’Estat Sòlid al Laboratori Angstrom, Universitat d’Uppsala, Suècia. Ha publicat uns 1000 articles científics (590 en Web-of-Science) i prop de 30 llibres i actes de congresos. Ha impartit més de 300 xerrades convidades, principalment sobre temes relacionats amb l’energia, i ha organitzat unes 40 conferències internacionals sobre aquest tema.

Prof. Dr. John A. Kilner

John Kilner és professor d’Energia de Materials al B.C.H.Steele de la Universistat Imperial College de Londres. També té nomenaments al CIC Energigune  de Vitòria, Espanya, on dirigeix el grup de electròlits ceràmics i és investigador principal del International Institute for Carbon Neutral Research (I2CNER) in Kyushu, Japó, on treballa en dispositius electroquímics d’alta temperatura. Té més de 35 anys d’experiència en el camp i ha publicat més de 400 articles.

Prof. Dr. Josep Pou

Josep Pou és professor de l’Escola d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica de la Universitat Tecnològica de Nanyang a Singapur. Ha estat autor de més de 310 articles tècnics publicats, és co-inventor de 7 patents i ha participat en diversos projectes industrials i programes educatius en els camps de l’electrònica de potència i de sistemes. És autor de dos capítols de llibres.

Prof. Dr. Lourdes F. Vega

La professora Lourdes F. Vega és la directora del Centre de Recerca i Innovació sobre CO² i H² de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Khalifa a Abu Dhabi. És reconeguda internacionalment per contribucions científiques i tècniques en termodinàmica molecular i modelització computacional aplicada a processos i productes sostenibles.