Dues tesis doctorals de l’IREC desenvolupades a l’àrea EIEP han estat guardonades amb premis doctorals 2015 concedides per la UPC


El Dr. Francisco Díaz-González i el Dr. José Luis Domínguez García de l’àrea d’EIEP han estat guardonats amb els Premis Extraordinaris de Doctorat concedides per la Universitat Politècnica de Catalunya. La convocatòria 2015 estava adreçada a les tesis doctorals defensades durant l’any acadèmic 2012-2013, que van obtenir la qualificació d’Excel·lent “Cum Laude”. Aquest premi reconeix l’excepcional impactei la contribució de les tesis doctorals defensades a la UPC.

El Dr. Francisco Díaz-González va desenvolupar la tesi doctoral titulada ” Contributions of Flywheel Systems in Wind Power Plants “, que es centra en l’estudi dels usos potencials de volant d’inèrcia per emmagatzematge d’energia per als parcs eòlics. Alguns dels objectius específics de la tesi comprenen l’estudi de l’aplicació dels volants d’inèrcia per millorar la qualitat de la potència entregada dels aerogeneradors i per permetre proporcionar als parcs eòlics serveis auxiliars a la xarxa.

Dr. José Luis Domínguez García va desenvolupar la tesi doctoral titulada “Analysis of the contribution of wind power plants to damp power system oscillations”, que es centra en l’estudi de la capacitat estabilitzadora dels parcs eòlics per esmorteir els modes d’oscil·lació del sistema de potència. Alguns objectius específics de la tesi son l’estudi dels efectes de diversos factors sobre la resposta d’amortiment, determinar la millor selecció de senyals d’entrada-sortida de la turbina eòlica per aquest mateix objectiu, i a més a més, proposar un nou concepte de xarxa elèctrica en corrent altern (AC) per parcs eòlics marins.

El premi serà lliurat el 23 de setembre, durant l’acte d’inauguració de l’any acadèmic 2015-2016 a les 11.30 h, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex (plaça Eusebi Güell, 6. Barcelona)

Per més informació visiteu el web de l’UPC