El projecte europeu RenewIT, liderat per l’IREC, presenta els resultats i les eines per minimitzar l’ús d’energia en data centers i reduir emissions de CO2


Dins del projecte RenewIT, finançat per la Comissió Europea, s’han presentant un conjunt d’eines gratuïtes i els resultat de la investigació per facilitar el desenvolupament de centres de processament de dades (CPD) amb la incorporació d’energies renovables, i com millorar la seva eficiència energètica. El projecte ha desenvolupat i distribuït diferents software gratuïts, així com els resultats més importants de les investigacions. Gràcies a aquestes eines, els experts en CPD podran avaluar casos de negoci utilitzant energia verda (ja sigui generada dins la pròpia instal·lació o bé a través de la xarxa) i implementar mesures d’eficiència energètica.

Les eines més representatives son:

 

  • RenewIT tool: és una eina de simulació que permet avaluar els beneficis econòmics i energètics de la incorporació d’energies renovables i la utilització d’estratègies d’eficiència energètica en CPDs.
  • Eina de monitorització online optimitzada per a CPD amb incorporació d’energies renovables.
  • Catàleg de sistemes energètics avançats per a la utilització d’estratègies d’eficiència energètica i renovables en CPDs.
  • Models de cargues de treball IT en CPD optimitzats per a la utilització d’energies renovables amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència energètica i reduir l’impacte ambiental.
  • Una biblioteca que recopila tots els components desenvolupats en el marc del projecte per a la simulació de CPD mitjançant el software comercial TRNSYS.

RenewIT continua treballant estretament amb la industria mitjançant la seva junta assessora, l’equip d’operadors de CPDs, i coopera amb altres projectes d’investigació a nivell europeu per a desenvolupar noves mètriques de mesura enfocades a l’energia renovable i l’eficiència energètica per a CPD, mitjançant l’Smart City Cluster.

Per més informació, adjuntem l’enllaç de la nota de premsa completa i al web del projecte RenewIT, on trobareu les eines de software i els resultats de la investigació.