IREC coordinarà el projecte “SCALENANO” del 7è Programa Marc de la Comissió Europea

scalenano

El projecte, amb un pressupost de més de 10 milions d’euros, contribuirà a la millora en el cost – eficiència de dispositius i mòduls fotovoltaics basats en tecnologies avançades de capa prima. L’objectiu final del projecte és la millora de la competitivitat de les tecnologies fotovoltaiques disponibles a Europa

Es tracta d’un dels projectes més grans d’R+D en l’àmbit de l’energia finançat per la Comissió Europea coordinat a Espanya.

Barcelona, 21 de maig de 2012- L’ Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) ha estat designat per la Comissió Europea per liderar el projecte SCALENANO finançat per una convocatòria conjunta dels programes “ENERGY” i “NMP” del 7è Programa Marc. El principal objectiu del projecte és el desenvolupament i escalat d’una tecnologia innovadora basada en materials calcogenurs, utilitzant processos sostenibles i amb baix impacte medi ambiental, que permetin obtenir millores substancials tant en els costos de fabricació com en l’eficiència dels dispositius. Per aconseguir aquestes fites s’ha constituït un consorci interdisciplinari format per 13 Grups d’R+D de diferents institucions europees, incloent Instituts de Recerca, Universitats i Empreses. El projecte ha començat el febrer de 2012 i es desenvoluparà fins el juliol de 2015.

L’aprofitament del potencial dels semiconductors compostos CIGS (Cu(In,Ga)Se2) pel desenvolupament de dispositius i mòduls fotovoltaics d’alta eficiència i baixos costos de producció requereix d’una millora significativa en la uniformitat i rendiment dels processos, així com en el desenvolupament de nous conceptes tant a nivell dels processos tecnològics com al de la concepció dels dispositius. En el primer cas, el projecte explotarà el potencial de reducció dels costos de processos basats en estratègies químiques i electroquímiques que no requereixen de tècniques d’alt buit. Això inclou diferents tipus de processos com el dipòsit per tècniques electroquímiques de precursors nanoestructurats i la seva recristalització, i nous processos basats en tècniques d’impressió, que s’aplicaran pel desenvolupament de mòduls d’uniformitat millorada sobre substrats d’àrea gran ((60×120 cm2). Així mateix, com a nous conceptes, s’introduirà la potencial utilització de processos basats en l’utilització de nanomaterials.

En el projecte es millorarà el rendiment dels processos mitjançant el desenvolupament de tècniques adients de Monitorització i Control de Qualitat, i s’investigarà l’adaptació dels processos a nous conceptes de dispositius basats en la utilització d’òxids transparents conductors (TCOs) nanoestructurats per avaluar el seu potencial per a la millora de l’eficiència dels dispositius. Els objectius d’SCALENANO també inclouen l’extensió dels processos pel desenvolupament de dispositius basats en nous compostos formats únicament per elements abundants a l’escorça terrestre, i així respondre al problema associat a la utilització d’elements escassos com l’In i el Ga en cas d’un ús massiu d’aquestes tecnologies.

Per a la consecució d’aquestes ambicioses fites s’ha constituït un Consorci que inclou 13 Grups amb una sòlida experiència en aquestes temàtiques; IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya), EMPA (Swiss Federal Laboratories Materials Science and Technology, Suïssa), IIT (Instituto Italiano di Tecnología, Itàlia), CEA (Commissariat a l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, França), HZB (Helmholtz Zentrum Berlin, Alemanya), UNOTT (University of Notthingham, Regne Unit), UL (Université de Luxembourg, Luxemburg), SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Suïssa), Free University Berlin (Alemanya); i quatre empreses de diferents sectors (Merck KGaA (Química), NEXCIS (Fotovoltaica), IMPT Ltd. (Tecnologies de capa prima), Semilab (Metrologia)).

Sobre l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

IREC és el centre de recerca del sector de l’energia de referència a Catalunya. Creat el 2008, està especialitzat en activitats de Recerca i Desenvolupament de Tecnologia relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb energies renovables; més concretament, té línies de treball en les tecnologies relacionades amb micro-xarxes, vehicle elèctric, emmagatzematge d’energia, eficiència en edificació, bioenergia i biocombustibles, i energia eòlica marina.

El centre també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència, una altra destinada a la recerca, el disseny i la caracterització de materials per a l’energia, i una tercera dedicada a la recerca social i tècnica en l’àmbit de l’energia.

L’IREC, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena i López, té una seu a Barcelona i una altra a Tarragona. Té com a patrons la Generalitat de Catalunya a través del departament d’Empresa i Ocupació i del departament d’Economia i Coneixement, i el Govern de l’Estat, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) i del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA). Entre la resta dels seus membres hi figuren la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, així com les companyies Endesa, Gas Natural Fenosa, Fundación Repsol, Enagás, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) i Alstom.

Per a més informació:
Sra. Ivón Martínez
Responsable de Comunicació
IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya
C/Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
Tel.:+34 933 562 615
imartinez@irec.cat
www.irec.cat