IREC participa en el projecte EMERGE: Investigació i desenvolupament d’un sistema per generació eòlica offshore en aigues profundes

EMERGE

El Projecte compta amb un pressupost de 3.910.275,80 euros i ha estat finançat parcialment pel Ministerio de Ciencia e Innovación i confiançat amb fons FEDER como Projecte INNPACTO 2010.

Participen també en el projecte dos empreses i quatre fundacions d’investigació, formant un consorci de sis socis.

L’objectiu principal del projecte ENERGE es generar el coneixement i desenvolupar la tecnologia necessària per estendre i liderar la construcció de parcs eòlics marins en aigües profundes.