Activitats

El futur del nostre planeta i d’una societat més sostenible i equitativa depèn del nostre ús de l’energia, un dels pilars més importants del progrés de la nostra societat. Avui en dia, el paper del sistema energètic és una de les prioritats de l’agenda científica, política, econòmica i social, donades les amplies repercussions que té al planeta.

El previsible esgotament dels recursos fòssils i el canvi climàtic com a resultat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle han generat una sèrie de desafiaments que transcendeixen les persones i les esferes nacionals, i per tant requereixen esforços globals d’investigació cap a solucions comunes.

Hem de replantejar-nos com gestionem l’energia i trobar noves i millors fonts. En aquest sentit, l’experiència d’IREC en col·laborar amb la societat ens permet donar forma a l’energia per a un futur sostenible. Aquesta interacció ens permet canalitzar expectatives i demandes socials, així com avançar en aspectes com la consciència ciutadana i el consum responsable d’energia, i contribuir a la promoció del diàleg obert entre els diferents actors (societat, indústria i sector públic).

A l’IREC, el nostre objectiu és tenir impacte i potenciar la transició energètica que el nostre planeta necessita, en col·laboració amb la societat, la qual cosa permet una relació mútuament beneficiosa.

Treballem amb investigadors líders de tot el món, així com amb la indústria i l’administració pública. Treballem amb investigadors líders de tot el món, així com amb la indústria i l’administració pública. Per tant, entenem que és crucial participar en discussions fructíferes amb comunitats que representen les necessitats i oportunitats de la nostra societat: aprenents de totes les edats i persones que, com a individus o en els seus rols d’emprenedors o gestors, enfronten decisions sobre energia en la seva vida diària.

Per aquesta raó, fomentem el diàleg obert i l’aprenentatge mutu entre el nostre equip i la societat. Junts, tenim més oportunitats de superar els desafiaments que tenim davant nostre.

En aquest sentit, l’IREC fomenta la participació pública i la col·laboració per plantejar noves preguntes i crear conjuntament una nova cultura científica. Algunes de les activitats de divulgació en què participa IREC són:

  • European Researchers’ Nights
  • Dia Internacional de l’Eficiència Energètica
  • Tallers en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

In the local and national area, we participate in initiatives such as:

Per últim, però no menys important, els nostres investigadors també comparteixen amb freqüència la seva experiència a través de taules rodones i xerrades públiques en esdeveniments de tercers, així com mitjançant publicacions i entrevistes als mitjans de comunicació.

A més d’aquestes activitats dirigides institucionalment, els nostres grups participen activament en la difusió dels projectes finançats amb fons públics en què estan involucrats, incloent l’organització d’esdeveniments per al públic en general, la difusió en conferències nacionals i internacionals, i sessions de formació, entre d’altres.

Compromesos amb la participació pública

IREC està fermament compromès amb la promoció d’un públic informat que pugui participar en la presa de decisions sobre el futur de l’energia. En aquest sentit, hem augmentat el nombre i l’abast de les nostres activitats en els darrers anys i, com a resultat, la participació ciutadana és ara un component integral del nostre programa.

Aquesta estratègia de divulgació està en línia amb les polítiques establertes pels organismes governamentals pertinents d’Espanya i la UE. És a través d’aquestes converses obertes i transdisciplinàries que estem fomentant polítiques científiques més democràtiques i construint una societat més informada i basada en l’evidència.