L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Notícies

Projectes destacats:

INDUCIS

scalenano

kestcells"

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

29 Setembre de 2015

Canvi de Director - Informació institucional

A la reunió del Patronat de l’IREC del 10 de setembre es va nomenar al Prof. Dr. Joan Ramon Morante com a Director del Institut, qui continuarà al capdavant de la Direcció Científica del seu grup de recerca.

Agraïm al Sr. Ramon Garriga la seva dedicació com a Director en funcions durant el procés de selecció i incorporació del nou director de l’Institut, i donem una cordial benvinguda al Prof. Dr. Joan Ramon Morante en aquesta nova etapa com a Director de l’IREC.

 
 
25 Setembre de 2015

IREC i NEXCIS compleixen un ambiciós programa de transferència de Coneixement

IREC i NEXCIS compleixen un ambiciós programa de transferència de coneixement finançat per una Marie Curie IAPP del 7è Programa Marc de la Comissió Europea.

Els equips de recerca de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i des de l’empresa francesa de Tecnologia Fotovoltaica (NEXCIS) han portat a terme un ambiciós programa de transferència de coneixement en el marc del projecte europeu INDUCIS, que va començar al setembre 2011. El projecte s'ha centrat en el desenvolupament de noves metodologies per a la caracterització avançada de processos innovadors i l'aplicació de tècniques de monitorització de processos adequats. Aquestes noves eines de metrologia s'han dissenyat per ajudar en la millora de l'eficiència, la reproductibilitat i la uniformitat dels processos basats en electrodeposició desenvolupats a NEXCIS per a la fabricació de baix cost de mòduls de gran àrea de Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS).

Per més informació visitar el web del projecte INDUCIS.

 
 
18 Setembre de 2015

Dues tesis doctorals de l’IREC desenvolupades a l’àrea EIEP han estat guardonades amb premis doctorals 2015 concedides per la UPC

El Dr. Francisco Díaz-González i el Dr. José Luis Domínguez García de l’àrea d’EIEP han estat guardonats amb els Premis Extraordinaris de Doctorat concedides per la Universitat Politècnica de Catalunya. La convocatòria 2015 estava adreçada a les tesis doctorals defensades durant l'any acadèmic 2012-2013, que van obtenir la qualificació d'Excel·lent "Cum Laude". Aquest premi reconeix l'excepcional impactei la contribució de les tesis doctorals defensades a la UPC.

El Dr. Francisco Díaz-González va desenvolupar la tesi doctoral titulada " Contributions of Flywheel Systems in Wind Power Plants ", que es centra en l'estudi dels usos potencials de volant d’inèrcia per emmagatzematge d'energia per als parcs eòlics. Alguns dels objectius específics de la tesi comprenen l'estudi de l'aplicació dels volants d’inèrcia per millorar la qualitat de la potència entregada dels aerogeneradors i per permetre proporcionar als parcs eòlics serveis auxiliars a la xarxa.

Dr. José Luis Domínguez García va desenvolupar la tesi doctoral titulada "Analysis of the contribution of wind power plants to damp power system oscillations", que es centra en l'estudi de la capacitat estabilitzadora dels parcs eòlics per esmorteir els modes d'oscil·lació del sistema de potència. Alguns objectius específics de la tesi son l’estudi dels efectes de diversos factors sobre la resposta d'amortiment, determinar la millor selecció de senyals d'entrada-sortida de la turbina eòlica per aquest mateix objectiu, i a més a més, proposar un nou concepte de xarxa elèctrica en corrent altern (AC) per parcs eòlics marins.

El premi serà lliurat el 23 de setembre, durant l'acte d'inauguració de l'any acadèmic 2015-2016 a les 11.30 h, a l'Auditori de l'edifici Vèrtex (plaça Eusebi Güell, 6. Barcelona)

Per més informació visiteu el web de l'UPC

 
 
03 Agost de 2015

Participació de l’IREC a la jornada “Aplicació de millores d’eficiència energètica en la rehabilitació del sector residencial a Catalunya”

El passat 14 de Juliol l’IREC, dins del marc del projecte MARIE, va participar a les Jornades “Aplicació de mesures d’eficiència energètica en la rehabilitació del sector residencial a Catalunya”, on es va presentar l’estudi  “Caracterització de les tipologies d’habitatge a Catalunya”, establint-se i caracteritzant-se 9 tipologies representatives del parc d’habitatges de Catalunya, l’estudi es va complementar amb la definició de mesures d’eficiència energètica aplicables a cada edifici, des d’un punt de vista tècnic i econòmic.

D’altra banda, es va presentar l’estudi OptiHab, dut a terme per Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). OptiHab es la continuació del treball realitzat per ERF, i te com objectiu realitzar un estudi cost-òptim de mesures d’eficiència energètica per a la rehabilitació del sector residencial de Catalunya.

L’acte es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i va ser organitzat per la Estratègia Catalana per la Rehabilitació Energètica d’Edificis (ECREE). La jornada va agrupar al voltant de 90 professionals, tant del sector privat com de l’administració pública. Per més informació JornadaOptiHab.