L'IREC
Àrees Tecnològiques i de Recerca
Els Projectes
Borsa de treball
Notícies

Projectes destacats:

INDUCIS

scalenano

kestcells"

KIC

bFUS

bFUS

 

Finançat per:

 

Membres de:

cerca
acer
CEICS
Campus Energia

21 Gener de 2016

El projecte europeu RenewIT, liderat per l’IREC, presenta els resultats i les eines per minimitzar l’ús d’energia en data centers i reduir emissions de CO2

Dins del projecte RenewIT, finançat per la Comissió Europea, s’han presentant un conjunt d’eines gratuïtes i els resultat de la investigació per facilitar el desenvolupament de centres de processament de dades (CPD) amb la incorporació d’energies renovables, i com millorar la seva eficiència energètica. El projecte ha desenvolupat i distribuït diferents software gratuïts, així com els resultats més importants de les investigacions. Gràcies a aquestes eines, els experts en CPD podran avaluar casos de negoci utilitzant energia verda (ja sigui generada dins la pròpia instal·lació o bé a través de la xarxa) i implementar mesures d’eficiència energètica.


 
 
04 Gener de 2016

IREC lidera el projecte Marie Skłodowska-Curie ITN INCITE

El projecte INCITE (Innovative controls for renewable source integration into smart energy systems) va començar el 1 de desembre de 2016, finançat per la Marie Skłodowska Curie accions Horitzó 2020 (H2020-MSCA-ITN-2015) de la Unió Europea sota l'acord 675318.

INCITE, liderat per l’IREC dirigida i coordinat pel Dr. Fernando D. Bianchi, és una xarxa europea de formació ((European Training Network)) que reuneix experts en control automàtic i sistemes potència, tant en l’àmbit acadèmic i com de la indústria, per formar catorze joves investigadors en el control de les xarxes elèctriques  intel·ligents.

L'objectiu d'INCITE és proposar nous algorismes de control amb una visió integral de la xarxa intel ligent s del futur que cobreix aspectes com: gestió energètica, estabilitat de les variables elèctriques, monotorització i comunicacions, i emmagatzematge d'energia entre altres qüestions. INCITE pretén crear un espai de recerca interdisciplinària (control automàtic, electricitat, gestió), Inter-sectorial (indústria i acadèmic) i internacional on es forma a catorze joves investigadors capaços de proposar solucions de control innovadores per a futures xarxes intel·ligents.


 
 
09 Desembre de 2015

El projecte SOI-HITS ha estat premiat com a guanyador del concurs del Premi d'innovació per als participants del 7 PM en el fòrum "Nanoelectrònica Europea"

SOI-HITS, liderat pel grup d'emmagatzematge de l'àrea de Materials Avançats per a l'Energia de l'IREC, conjuntament amb amb la resta de socis del projecte d'investigació, va obtenir el Premi d'innovació per als participants del 7è PM. El projecte va ser seleccionat entre els 17 finalistes pel comitè de selecció de la Comissió Europea, que va destacar els mèrits del candidat seleccionat.

El projecte ha desenvolupat un sistema que pot mesurar les concentracions d'oxigen, monòxid de carboni, temperatura i humitat en un sistema integrat que ha demostrat que pot funcionar a llarg termini a 225 graus centígrads i que permet generar energia eficient per a les calderes domèstiques, optimitzant  el seu funcionament incrementant la seva eficiència.

La Comissió Europea va establir el concurs de premi d'innovació en el context del Fòrum de Nanoelectrònica Europea. El concurs va ser obert a qualsevol participant o grup de participants d'un projecte dins del 7è programa marc en l'àmbit de "Micro / Nano electrònica" o "Integració de sistemes intel·ligents".

Més informació:

Lloc web del projecte SOI-HITS

Anunci del concurs Premi a la innovació

European Nanoelectronics Forum 2015

 
 
30 Novembre de 2015

Workshop CO2 utilization

La XaRMAE i l'IREC organitzen una jornada sobre tecnologies de conversió de CO2 a combustibles sintètics per diverses tecnologies tant des del punt de vista teòric com experimental. Es tractarà la conversió catalítica a alta pressió, processos termoquímics, fotelectroquímics i coelectròlisis a alta temperatura. A la ponència inaugural es discutirà sobre els aspectes actuals i perspectives de la utilització de CO2

més informació i inscripcions: Workshop CO2 utilization