Bojos per l’Energia

Des de 2022, coorganitzem el curs Bojos per l’Energia. Això pertany al programa Bojos per l’Energia de la Fundació Catalunya La Pedrera, un curs desenvolupat i organitzat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), amb la col·laboració de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), dirigit a estudiants de 1r i 2n de batxillerat amb vocació científica i interessats en carreres STEM. Aquest curs va ser creat amb la idea d’introduir l’entorn multidisciplinari que ofereix l’IREC, on diferents disciplines es combinen per resoldre tot tipus de problemes, principalment relacionats amb la transició energètica cap a un nou model d’energia neta, distribuïda i amb els ciutadans al centre. L’objectiu principal d’aquest curs és fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència en energia dels joves de Catalunya.

La inscripció per al curs d’Energia del programa Bojos per la Ciència estarà oberta habitualment des de mitjans de setembre fins a mitjans d’octubre. Entre tots els sol·licitants, es seleccionaran uns 20-25 estudiants de 1r i 2n de batxillerat. Podeu trobar el link de registre aqui.

El curs se celebrarà els dissabtes des de mitjans de gener fins a mitjans de maig a les instal·lacions de l’IREC (principalment) i l’ICAEN.

Durant 15 sessions teòriques i pràctiques, els estudiants coneixeran el món de l’energia. Aprendran que la transició energètica per a la construcció d’un futur sostenible es basarà en l’energia renovable, l’emmagatzematge i un consum responsable i òptim dels recursos. Des del personal de recerca de l’IREC, investiguem com millorar la producció d’energia renovable, com ara la fotovoltaica o l’eòlica, o bé com estalviem aquesta energia per a quan la necessitem per escalfar la nostra casa o moure els nostres vehicles. Aprendrem què és la digitalització de l’energia, en un món que estarà cada vegada més interconnectat. T’hi esperem!

El curs se centrarà en les següents àrees:

  • Com es produeix l’energia?
  • Com s’emmagatzema l’energia?
  • Com es distribueix l’energia?
  • Com comsumim energia?

La informació actualitzada del curs es pot trobar aquí: https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia/cursos/energia

Objectius específics

Estudis acadèmics

  • Promoure entre els joves les vocacions científiques relacionades amb l’energia en particular i amb la recerca tecnològica en general, com a objecte d’estudi i com a eina per a la recerca.

Recerca

  • Sensibilitzar els estudiants sobre la importància de l’energia en diferents àrees de recerca, ciència i enginyeria.
  • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats a l’energia.
  • Valorar la multidisciplinarietat i la tecnologia com a peces necessàries per al progrés del coneixement.

Ciència

  • Comprometre els estudiants a ser crítics i valorar la ciència en general.
  • Entendre la diferència entre la recerca bàsica i la recerca aplicada en l’àmbit de l’energia.

Header text

Més informació
Enllaç a la web del programa: https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia/
Curs d’Energia: https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia/cursos/energia
Coordinadora del curs: Anna Magrasó amagraso@irec.cat

Curs organitzat per