HI-LED PROJECT


El Grup de il·luminació de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és el coordinador d’un projecte europeu FP7 ICT – Call11 denominat HI-LED (Human-centric Intelligent LED engines for the take up of SSL in Europe). HI-LED, amb un pressupost aproximat de 5 milions d’euros, caminarà cap a la realització de diverses proves de concepte en il·luminació intel·ligent amb LEDs, fortament lligades a les TIC (Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions ). HI- LED s’emmarca dins d’un conjunt d’accions suggerides en un recent Green Paper publicat per la Comissió Europea titulat “Lighting the Future: Accelerating the deployment of innovative lighting technologies”, on queda reflectit que la investigació en sistemes d’il·luminació intel·ligents es considera d’ “alt retorn” econòmic per a Europa.
L’objectiu final del projecte és la realització d’una sèrie de light engines espectralment sintonitzables amb intel·ligència integrada, de baix cost i baix consum, a través d’un consorci multidisciplinari, amb experts reconeguts internacionalment en diferents camps aliens a la il·luminació, però on aquesta adquireix un paper principal.

 

Les institucions que participen en aquest projecte són:

CENTRES  DE RECERCA / UNIVERSITATS:

IREC (Coordinador, https://www.irec.cat). ES.

FRAUNHOFER COMEDD (http://www.comedd.fraunhofer.de/). GE.

UNIVERSITY OF NEWCASTLE, INSTITUTE OF NEUROSCIENCE (http://www.ncl.ac.uk/ion/). UK.

WAGENINGEN UNIVERSITY (http://www.wageningenur.nl/en.htm). NL.

IRTA  (http://www.irta.cat/). ES.

UNIVERSITY OF PANNONIA (http://englishweb.uni-pannon.hu/). HU.

 

EMPRESES:

LPI (http://www.lpi-llc.com/). ES.

ARCH (http://www.arch.eu/new/en/). BE.

HORTILUX (http://www.hortilux.nl/). NL.

 

LINKS:

1.  http://cordis.europa.eu/projects/rcn/111196_en.html

2.  http://www.linkedin.com/groups/HILED-FP7-Project-Humancentric-Intelligent-7425351