36 equips es presenten al Concurs de Projecte per a la nova seu de l’IREC en el Campus Diagonal Besòs.

Campus

Un total de 36 equips d’alta vàlua tècnica es presenten a la primera fase del Concurs restringit, amb intervenció d’un jurat per a la redacció del projecte i direcció d’obres, de la nova seu de l’IREC, en el Campus Diagonal Besòs.

Un nombre de 5 equips es seleccionaran, per part de l’òrgan de contractació, per a la presentació de propostes que seran objecte d’avaluació per un jurat.

L’IREC estima cursar la invitació als 5 licitadors que hagin obtingut la major puntuació en la primera fase, en un termini aproximat de 3 setmanes.