Almacenamiento de la Electricidad


Investigadors de l’IREC, amb la coordinació del Prof. Joan Ramon Morante han escrit el llibre ‘El Almacenamiento de la Electricidad‘ ‘ editat per la Fundació Gas Natura Fenosa. El text s’ha escrit amb l’objectiu d’arribar a tots els públics sense deixar de ser un llibre complert, s’estructura en nou capítols. En el primer es fa una breu introducció del cicle de l’electricitat i el perquè és important el seu emmagatzematge. Després es descriuen, un per un, els diferents sistemes d’emmagatzematge elèctric: mecànic, electroquímic, químic, tèrmic i superconductivitat. A continuació es presenta la seva integració a les xarxes actuals per acabar amb els obstacles que s’han de superar en tots els àmbits. El llibre es completa amb una avaluació dels costos econòmics.