Capturant el Sol – Apropant la ciència i la tecnologia solar a l’escola


El Dr. Paul Pistor, investigador del grup de recerca de materials i sistemes per a energia Solar de l’IREC, ha començat una nova activitat de divulgació científica, “Grasping the Sun”, adreçada a apropar la ciència als alumnes més joves. En aquesta iniciativa, el Dr. Paul Pistor col·laborarà amb les escoles en l’organització d’activitats i seminaris que fomentin la curiositat científica dels estudiants, proporcionant noves experiències pràctiques que han estat dissenyats per a aquesta aplicació específica. Paul Pistor es investigador postdoctoral de l’IREC des de gener del 2015, dins del projecte “JumpKest”, que és finançat pel programa Marie-Curie IEF de la Comissió Europea i es dedica a la recerca de noves generacions de cel·les fotovoltaiques de capa prima.

“Grasping the Sun” està en línia amb les seves activitats com a ambaixador Marie-Curie per a la disseminació dels resultats de la investigació a públics no científics. “La ciència hauria no es desenvolupar-se de forma aïllada respecte de la societat, és important comunicar els resultats a l’exterior, per tal de que més persones puguin entendre la motivació del que fem i per què ho fem”. Aquest projecte en particular està adreçat als més petits: alumnes de primària amb edats compreses entre 6 i 10 anys. Paul Pistor els descriurà el seu treball com a investigador i impartirà dues unitats pedagògiques vers l’energia solar. La primera unitat serà els conceptes bàsics de l’energia, el sol i l’ús d’energia solar tèrmica. La segona engloba la producció d’electricitat mitjançant la llum del sol utilitzant cel·les fotovoltaiques. Les unitats pedagògiques inclouen presentacions introductòries, experiments i sèries de preguntes/respostes. Aquestes unitats pedagògiques donaran l’oportunitat als joves alumnes a participar en el desenvolupament dels experiments, aprendre a descriure’ls i a treure conclusions en equip. L’activitat començarà amb un primer cicle que es celebrarà al Col·legi Alemany de Barcelona durant la primera quinzena de març 2016.

“The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie Curie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ under REA grant agreement n°GA 625840 (“JumpKEST”).

Reflects only the author’s view and that the Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.”