Darreres activitats 2013 del Projecte AIDA (IEE) organitzes per l’ IREC


El passat mes de novembre, van tenir lloc les darreres activitats del 2013 a Espanya del projecte europeu AIDA (IEE)., organitzades per l’ IREC- Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Les activitats van ser tres conferències internacionals en universitats de Barcelona i Tarragona (organitzades conjuntament amb el màster en Arquitectura i Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC, La Salle Campus de la Universitat Ramon Llull i el grup CREVER de la Universitat Rovira i Virgilli -URV), i la Visita Tècnica Nacional a les oficines EspaiZero a Olot.

A les activitats van assistir més de cent vuitanta participants. L’ IREC i el Projecte AIDA agraeixen la presència d’assistents i conferenciants que van fer possible l’èxit d’aquests esdeveniments.

18 , 19 i 20 de Novembre de 2013: Conferències internacionals : “The buildings and communities of the future : Low energy , Zero or Plus . What ‘s next? ” a càrrec del Prof. Arq Harald N. Røstvik de l’Escola d’Arquitectura de Bergen – BAS, Noruega .

El tema central de les seves ponències, entre d’altres, va ser explicar diferents aspectes relacionats amb : Edificis de Consum d’Energia  Nul·la (Net Zero Energy Buildings – NZEB ) en el marc dels resultats del grup de treball de la Task 40 de la IEA (Agencia Internacional d‘Energia);  sistemes d’energia solar per edificis que “flueixen” en el seu entorn (“Solar energy systems for buildings flowing into the landscape”) i “Zero Energy Mass Customized Housing” (basats en treballs de la seva autoria i publicats recentment). El Prof. Røstvik va convidar als participants a reflexionar sobre el futur de les estratègies passives en arquitectura, sistemes d’energies renovables a diferents climes i la necessitat de respondre adequadament als climes extrems mitjançant el disseny arquitectònic . Les presentacions van finalitzar amb un interessant debat (per més d’una hora) sobre la situació dels països emergents, les recents crisis originades pel clima, l’eficiència energètica als edificis i les energies renovables en el context europeu i fins i tot a Espanya.

A les conferències van assistir estudiants de màster a l’ arquitectura i sostenibilitat, eficiència energètica i professionals.

27 de  Noviembre 2013: 6ª Visita Técnica a las oficinas EspaiZero.

La visita tècnica va començar amb la presentació del projecte AIDA i el concepte d’ edificis de consum energètic quasi nul (nZEB) per part de Jaume Salom i Ma. Leandra González de l’ IREC. Posteriorment,  va  continuar amb la presentació del projecte i edifici EspaiZero per part de Bartomeu Casals (Tellus Ignis), Franc Comino i Jordi Rabat (cofundadores de la empresa Wattia). Desprès de les presentacions i prèviament un esmorzar regional de la zona, va tenir lloc la visita per l’edifici i les instal·lacions. Aquest edifici d’oficines, promogut com seu de la empresa Wattia Innova, ha de ser un edifici energèticament autosuficient., en terminis de consum d’energia, a més de ser un laboratori per l’experimentació de sistemes i tecnologies. Els participants van poder veure diferents sistemes en funcionament per l’eficiència energètica i generació d’energia en un espai reduït. També, van poder obtenir respostes de primera de mà per part dels dissenyadors, gestors i usuaris de les diferents solucions d’aquest projecte (geotèrmia, panells fotovoltaics, aïllament tèrmic, aprofitament de llum natural, sistemes de control, etc.).

La jornada va comptar amb la presència d’alcaldes, tècnics municipals, arquitectes i enginyers de diferents regions de Catalunya (la Garrotxa i el Vallès Oriental), de la província de Girona i de la ciutat de Barcelona.

Enllaç del reportatge por part de mitjans de comunicació regional.