De la biomassa al combustible sintètic

  • Energy storage

El pròxim dia 11 de desembre de 2015 es celebra una jornada sobre la producció d’energia a partir de residus i materials boscosos no utilitzables per altres aplicacions. Així es dona la revalorització d’elements poc rentables per la seva explotació comercial. L’objectiu de la jornada es donar una pincellada de la recerca que es fa a Catalunya en aquest camp intentant cobrir el màxim ventall de matèries primeres: fangs de depuradores, purins, material boscós i residus urbans. A partir d’aquí es mostren diferents productes energètics: biogàs i la seva depuració, metà, biodièsel. A la xerrada inaugural es presentarà, per part de l’ICAEN, l’estratègia de la Generalitat de Catalunya per promoure l’us energètic de la biomassa. La jornada ha sigut organitzada per la XaRMAE, l’IREC i amb la col·laboració de la xarxa de referència en biotecnologia (XRB).

Per més informació i inscripcions podeu descarregar-vos el fulletó: workshop biomassa.