Dr. Andreu Cabot, responsable del Grup de Nanomaterials Funcionals de l’IREC, organitza el Simposi: “Nanomaterials for energy conversion and storage”


El Simposi se celebrarà en el marc de la propera E-MRS Spring Meeting a Estrasburg (França) els dies 27 a 31 de maig de 2013.

Els temes principals que es tractaran en el simposi són:
• Preparació de nanoestructures i materials nanoestructurats per a aplicacions energètiques: nanofils, nanopartícules, nanocomposites, estructures mesoporoses.
• Caracterització estructural, morfològica i funcional de nanomaterials per a aplicacions energètiques.
• Transicions fotòniques, electròniques, iòniques, fonòniques i químiques, transferència i transport en la nanoescala.
• Nanomaterials fotocatalítics
• Nanomaterials i nanocomposites per a aplicacions termoelèctriques.
• Nanomaterials per a electrocatàlisi: emmagatzematge d’energia elèctrica, piles de combustible.

Llista de ponents convidats:
• Guozhong Cao, University of Washington
• Shaowei Chen, University of California, Santa Cruz
• Yi Cui, Stanford University
• Maximilian Fichtner, Karlsruhe Institute of Technology
• Xiaogang Liu, National University of Singapore
• Anton V. Malko, University of Texas, Dallas
• Natalio Mingo, LITEN CEA-Grenoble
• Eckhard Mueller, Institute of Materials Research, Alemanya

S’acceptaran contribucions fins el 16 de gener de 2013.

Per a més informació:
http://www.emrs-strasbourg.com/
http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1583