El Cap del Grup de Materials i Sistemes d’Energia Solar de l’IREC, coautor d’un article publicat a Nature Energy


El Prof. Dr. Alejandro Pérez-Rodríguez, Cap del Grup de Materials i Sistemes d’Energia Solar (SEMS) de l’IREC, es coautor de l’article “Understanding the cell-to-module efficiency gap in Cu(In,Ga)(S,Se)2 photovoltaics scale-up” que ha estat  publicat recentment a la prestigiosa revista Nature Energy, en col·laboració amb la Dra. Verónica Bermúdez (anteriorment a Solar Frontier KK, Centre de Recerca d’Atsugi, Japó).

Aquest treball és fruit d’una llarga col·laboració del grup SEMS amb la Dra. Bermúdez en la recerca i el desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades de capa prima de calcogenurs, entre les que destaquen les tecnologies Cu(In, Ga)(S,Se)2 (CIGS). Es tracta de tecnologies que ja han entrat en una fase d’explotació industrial, amb una producció que ha experimentat un fort creixement en els darrers anys i que ja excedeix els GWatts.  El grup SEMS és un dels principals grups de referència a nivell internacional en aquestes tecnologies avançades que constitueixen actualment una de les principals opcions industrials pel desenvolupament de productes fotovoltaics integrats, i que combinen un potencial molt rellevant per assolir valors elevats d’eficiència amb una flexibilitat tecnològica molt alta i un baix cost. El treball revisa i identifica les principals barreres que es troben en l’origen de la diferència entre les eficiències dels dispositius a nivell de cèl·lula i a nivell de mòdul en aquestes tecnologies, quantificant els principals mecanismes de pèrdua d’eficiència dels mòduls i analitzant les diferents estratègies explorades tant en l’àmbit acadèmic com en l’industrial per reduir aquesta diferència. El treball destaca una sèrie de estratègies que són especialment rellevants per a la consolidació i l’augment de la competitivitat d’aquestes tecnologies avançades industrials que estan al capdavant de camps fotovoltaics amb un fort potencial de creixement com els relacionats amb la Integració en Edificis.

Article de referència:

Understanding the cell-to-module efficiency gap in Cu(In,Ga)(S,Se)2 Photovoltaics scale-up. Verónica Bermúdez, Alejandro Pérez-Rodríguez. Nature Energy.