El Dr. Jaume Salom, Group Leader d’energia tèrmica i edificació de l’IREC, participa en el congrés d’Edificis d’Energia gairebé Nul·la

EECN Energía casi nula

El Dr. Salom impartirà una conferència sobre “Edificis d’Energia Zero: Definicions i interacció amb les xarxes energètiques” en el marc del primer congrés d’Edificis d’Energia gairebé Nul·la que se celebrarà a Madrid el 7 i 8 de maig de 2012.

Durant la seva ponència, el Dr. Salom debatrà sobre plans, política, finançament i requisits per als edificis d’energia zero, basant-se en la seva àmplia experiència davant el Grup d’investigació d’energia tèrmica i edificació en l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

El I Congrés d’Edificis d’Energia gairebé Nul·la pretén ser un forum de reflexió per abordar les implicacions que tindrà per al sector de l’arquitectura, la construcció i els serveis relacionats, l’adopció de la Directiva relativa a l’Eficiència Energètica dels edificis. El Congrés permetrà conèixer l’ampli espectre legal, tècnic i de gestió que comporta una edificació d’alta eficiència i la manera de superar el repte d’aconseguir una edificació que pràcticament no consumeixi energia en un horitzó de menys de deu anys. Aquests són els objectius que conformen els eixos d’quest Congrés que busca conèixer els aspectes clau i desenvolupar un mercat. Es tracta d’un dels esdeveniments que se celebra a nivell nacional per abordar de forma integral tots els aspectes que conformen una edificació d’alta eficiència energètica.

Més informació: http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es

Per descarrgar-vos el programa feu click aquí.