El Dr. Prof. Charles Hunt presenta a Barcelona l’IREC Lighting Center


El Dr. Prof. Charles Hunt ha estat nomenat director de l’IREC Lighting Center. El director del nou laboratori va estar a Barcelona on es va dur a terme un petit acte de presentació del Centre al qual van assistir empreses amb interessos en el sector de la il·luminació eficient.

L’aposta de l’IREC per la recerca dins el camp de l’eficiència energètica es fa evident no únicament a través del desenvolupament d’una línia d’investigació en aquest camp, sinó també amb la creació d’un centre específic destinat a la il·luminació eficient. La creació de l’IREC Lighting Center ha estat possible gràcies al treball conjunt amb el California Lighting Technology Center (CLTC) de la Universitat de Califòrnia, Davis, EUA. Actualment IREC és membre afiliat del CLTC.

El California Lighting Technology Center va entrar en funcionament l’any 2003 després d’un acord col·laboratiu entre la California Energy Commission, el Departament Nacional d’Energia d’Estats Units i l’Associació Nacional de Fabricants d’il·luminació Eficient i Tecnologies per a la Llum Natural. Des de l’any de la seva fundació, el CLTC treballa per estimular, facilitar i accelerar el desenvolupament i comercialització de la il·luminació energèticament eficient i tecnologies per a la llum natural.

L’IREC Lighting Center serà un dels laboratoris de referència en il·luminació que permetrà tirar endavant projectes de recerca en desenvolupament de tecnologia i d’aplicacions de sistemes d’il·luminació en quatre àrees d’investigació principals: materials luminiscents per a l’eficiència energètica en il·luminació, la il·luminació natural, els sistemes de control per a aplicacions d’il·luminació i la percepció social de la il·luminació energèticament eficient.

El Dr. Prof. Charles Hunt és professor d’Enginyeria Elèctrica i Informàtica i Ciència de Materials de la Universitat de Califòrnia, Davis. També és professor del California Lighting Technology Center. A més, exerceix de consultor a l’Engineering Research Division of the Lawrence Livermore National Laboratory, és membre senior de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers i autor i coautor de més de cent vint-i-cinc publicacions referenciades i de vuit llibres, així com propietari de trenta patents.