El grup d’il·luminació de l’IREC publica a la revista Optics Express una metodologia i un nou índex gràfic per avaluar la qualitat cromàtica de les fonts de llum

CRM

El Grup d’il·luminació de l’IREC, liderat per l’investigador Dr. Josep Carreras, ha publicat recentment un estudi on proposa un nou mètode i índex per avaluar fonts de llum, el Color Rendering Map o CRM, que té en compte per primera vegada la seva aplicació final.

L’article “The Color Rendering Map: A graphical metric for assessment of illumination” s’ha publicat recentment a la revista Optics Express, de la Societat Americana d’Òptica (OSA), revista situada a les primeres posicions d’impacte segons l’ISI-Web of Knowledge en els camp d’Òptica i Física Aplicada. Més informació aqui.