El Grup de Materials i Sistemes per a l’Energia Solar de l’IREC coordinarà el projecte “Marie Curie IAPP INDUCIS” del 7è Programa Marc del Programa People de la Unió Europea

Determinació de la composició de capes absorbidores de CIGS mitjançant mesures d’espectroscòpia Raman en condicions de pre-ressonància (V. Izquierdo et al, New J. Chem., 2011, 35 (2), 453 – 460) Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry (RSC) for the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and the RSC
  • Energy storage

El Grup de Materials i Sistemes per a l’Energia Solar de l’IREC ha estat convidat a iniciar negociacions amb la Comissió Europea per a la preparació de l’acord del projecte de recerca INDUCIS, corresponent a la convocatòria 2011, del programa “Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)”.

INDUCIS proposa un ambiciós programa de recerca en col·laboració amb la companyia francesa fotovoltaica NEXCIS. INDUCIS es centra en el desenvolupament i la implementació industrial de tecnologies fotovoltaiques (PV) avançades per a la fabricació de cèl·lules solars i mòduls de baix cost i d’alta eficiència basats en dispositius de Cu (In,Ga)(S,Se)2 (CIGS) de capa prima. El projecte té com a objectiu explotar el potencial de les tecnologies basades en cèl·lules CIGS per obtenir dispositius d’una eficiència molt alta, juntament amb el dels processos d’electrodeposició per a la implementació industrial de tecnologies PV de baix cost. La millora en la competitivitat d’aquestes tecnologies requereix un esforç significatiu en l’augment de l’eficiència dels dispositius, cosa que, a la vegada, implica la necessitat de desenvolupar una caracterització detallada dels processos que permeti identificar els principals mecanismes responsables de la pèrdua d’eficiència de les cèl·lules solars.

Amb aquest objectiu, s’ha definit un programa intensiu de visites. El desenvolupament del programa de recerca plantejat a INDUCIS permetrà consolidar i incrementar la col·laboració entre els grups de recerca de l’IREC i de NEXCIS, que es va iniciar en el marc del projecte europeu LARCIS del 6è PM, en diferents aspectes estratègics a les dues institucions, i que inclou:

  • L’optimització dels processos de deposició electroquímica i tractaments tèrmics de recristal·lització per a la síntesi de les capes absorbidores: anàlisi de l’impacte dels diferents processos en la microestructura de les capes i en l’eficiència de les cèl·lules solars.
  • El desenvolupament de tècniques per a la caracterització avançada resolta en profunditat de capes complexes: anàlisi de la distribució en profunditat de les fases secundàries en les capes absorbidores; i caracterització de les interfícies contacte posterior/capa CIGS i capa CIGS/capa buffer amb tècniques d’una resolució espaial molt alta.
  • La implementació a nivell industrial de tècniques per al monitoratge de processos i el control de la qualitat en les diferents etapes del procés.

La data prevista per al final de les negociacions és el 27 de maig de 2011.

Determinació de la composició de capes absorbidores de CIGS mitjançant mesures d’espectroscòpia Raman en condicions de pre-ressonància (V. Izquierdo et al, New J. Chem., 2011, 35 (2), 453 – 460)

Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry (RSC) for the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and the RSC

Per llegir l’article feu click aquí