El projecte “Escalat del procés de fabricació de catalitzadors avançats per obtenir gas natural renovable” de l’IREC rep l’ajut AGAUR-LLAVOR

  • Energy storage

El projecte “Escalat del procés de fabricació de catalitzadors avançats per obtenir gas natural renovable” de l’IREC té com a objectiu escalar el procés de fabricació de materials avançats per la seva potencial comercialització. Aquests catalitzadors estan adreçats a produir gas natural renovable mitjançant la combinació d’una font emissora de CO2 i hidrogen d’origen renovable. Aquest gas sintètic té el potencial de reemplaçar el d’origen fòssil, ja que en té la mateixa composició. Aquesta proposta tecnològica permet dotar d’una economia circular al CO2, l’emmagatzematge químic de les energies renovables eòlica i fotovoltàica, la reducció d’emissions d’efecte hivernacle i d’importacions de gas natural fòssil.

En aquest procés, el catalitzador és l’element clau perquè la reacció tingui lloc de forma eficient a una temperatura i pressió moderada. La formulació del catalitzador proposada ja ha estat provada amb èxit a escala laboratori i en una planta pilot ubicada en una depuradora d’aigües municipals. Aquest projecte té com a objectiu  optimitzar el procés de fabricació per adequar-lo als processos industrials i apropar-lo a la seva comercialització. En aquesta línia, el rendiment d’aquests catalitzadors es testejaran en una planta pilot de l’empresa Ineratec GmbH que es dedica a fabricar reactors avançats a nivell europeu.

L’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat un ajut Llavor per aquest projecte. Te una durada de 6 mesos, un finançament de 20.000 euros, està cofinançat per la Unió Europea a través de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.