El projecte FP7 HI-LED obre la sessió “Human-Centric Lighting” en la conferència Strategies in Light Europe 2014


El passat 23 d’octubre el Grup d’Il·luminació de l’IREC, com a coordinador del projecte HI-LED, va participar amb la ponència titulada “The HI-LED FP7 Project: Human-Centric Intelligent LED Engines for the take up of SSL in Europe” a la Conferència “Strategies in Light Europe 2014” que va tenir lloc al Centre de convencions de Munic (Alemanya), en el marc de la Sessió 3 – “Human Centric Lighting Market and Applications”. Aquesta presentació oral es va ocupar d’explicar les activitats i avenços del Projecte HI-LED. L’exposició va ser presentada pel Dr. Mariano Perálvarez en representació de la institució coordinadora del projecte, IREC.

Més informació al web.