El projecte RenewIT, liderat per l’IREC, entre els millors d’Europa per reduir l’impacte energètic de les IT


El projecte RenewIT finançat per la UE i liderat per l’IREC i el Clúster Smart City Data Centre, són el tema d’un article principal en l’última edició de la revista HORIZON de la Unió Europea “Research & Innovation”.

L’article assenyala que, amb el 2% del consum d’energia a Europa i en aument, els centres de dades utilitzen la mateixa quantitat d’energia que la indústria de l’aviació mundial. Els propietaris i operadors són cada vegada més conscients d’aquest problema: “Els centres de dades estan molt oberts a analitzar les opcions i solucions, perquè saben que els costos d’energia estan incrementant-se i s’incrementaran més en el futur”, segons el coordinador del projecte RenewIT Dr. Jaume Salom.

RenewIT té l’objectiu general de fomentar l’ús de fonts d’energia renovables, unint els esforços d’eficiència energètica per reduir el consum d’energia tant com sigui possible. Principalment l’eficiència energètica, ja que els centres de dades es tornen més eficients, la major proporció de la seva energia es pot obtenir de fonts renovables com l’energia solar i eòlica.

‘Una vegada que s’hagi disminuït el consum d’energia s’estarà en condicions per aplicar les energies renovables “- Dr. Jaume Salom

Escrit per periodistes independents en nom de la Direcció General de la Comissió Europea per a la Recerca i la Innovació; la revista electrònica HORIZON és un excel·lent aparador per a les prioritats i els èxits de la recerca europea i el seu progrés cap a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador per a tots.

Llegiu-ne més a la revista HORIZON, en el següent link: http://horizon-magazine.eu/article/meeting-hidden-cost-it_en.html

Conegui més sobre sobre el projecte RenewIT www.renewit-project.eu