Energy Science and Technology Conference & Exhibition


El Prof. Dr. Joan Ramon Morante ha estat nomenat recentment membre del Comitè Assessor Científic Internacional de la nova plataforma de recerca internacional en energia constituïda a partir d’en EnMat (3rd International Conference on Materials for Energy) i E2C (4th European Energy Conference), per organitzar la conferència EST 2015 (Energy Science & Technology Conference and Exhibition) que tindrà lloc del 20 al 22 de maig de 2015, al centre de convencions de Karlsruhe, Alemanya.

Aquesta Conferencia Internacional i exposició està focalitzada en l’Energia, Ciència i Tecnologia i va adreçada tant a la comunitat científica com a la industrial proporcionant una plataforma per a la presentació dels resultats de les investigacions més recents, mostrant el desenvolupament i avenços en sistemes d’energia i establint una xarxa d’investigadors i enginyers de tot el món, centrant-se en els tres principals reptes actuals relacionats amb la investigació i l’energia:

• Producció d’energia sostenible i segura mitjançant l’ús de fonts d’energia renovables.

• Reduir la necessitat d’energia per tecnologies d’eficiència energètica.

• Emmagatzematge i distribució de l’energia en els sistemes i xarxes d’energia complexos i flexibles.

La conferència preveu convocar uns 800 participants. L’organització de l’esdeveniment està gestionada per Karlsruher Messe – und Kongress-GmbH juntament amb sis socis destacables com:DECHEMA(German Society for Chemical Engineering and Biotechnology) DGM (German Materials Society), E-MRS (European Material Research Society), EPS (European Physical Society), EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences) and KIT (Karlsruhe Institute of Technology). Representants dels socis estan colaborant en els diferents comites per asegurar l’excelència en la conferència.

Més informació a la web de l’esdeveniment